Andmehaldus

 

CADMATIC Electrical on turu ainus elektri- ja automaatika valdkonna projekteerimistarkvara, milles saab erinevate valdkondade projekteerimisandmeid keskselt hallata. Seetõttu on kogu projekteerimismeeskonna käsutuses ühtne teave. Parem kvaliteet saavutatakse seega senisest veelgi kulutõhusamalt.

CADMATIC Electricalis saab sama teave olla mitmes kohas: juhtimisskeemidel, tehase paigaldusjoonistel, kilbi koostejoonisel jne. Selle tehnoloogia abil väldid vigu, sest ühes kohas tehtud muudatus kajastub reaalajas kõikides esinemiskohtades kõnealuses projektis. Meie arvates ei või projekteerija kulutada aega andmete rutiinse ajakohastamise peale, vaid see on CADMATIC Electricali projekteerimissüsteemi ülesanne.

Andmebaasi tabelipõhine kasutajaliides on kogu projekti andmete vaade. Seetõttu saab kõiki projektis loodud andmeid käsitleda ja kasutada ühes vaates.
 

Õnnestub nii ühe kui ka mitme kasutajaga projekt!

Meeskonna kasutada on samad projektikohased seaded, tootemudeliteegid, tooteandmebaasid, projekti seadmete andmed jne. Kogu meeskonnal on projektipuus keskselt reaalajas käsutuses kogu projekti projekteerimisteave.

     

Projektipuu kasutajaliides parandab projekteerimisandmete haldamist ja vähendab vigu. Reaalajas projektipuuga kasutajaliidese abil

  • saad hallata keskselt projekti projekteerimisteavet
  • leiad üles projekteerimisandmed ja püsid projekti edenedes kursis, kus miski asub
  • näed keskselt mh seadmete, kaablite ning juhtmete ühendusandmeid
  • saad lisada muudest rakendustest toodud projektiandmeid muudesse dokumenditüüpidesse
  • oled alati kursis sellega, kas projekteerimisandmed on juba CAD-joonistel kasutuses või tuleb need veel lisada.

 

Hulgiredigeerimine muudab töö tõhusamaks

Saad muuta andmebaasis või Excelis korraga mh kaablitüüpe, tunnuseid ja seadmetekste. Muudetud andmed kajastuvad kogu projekti kõigis seotud esinemiskohtades. Nii hoiad kokku aega, säästad vaeva ja väldid vigu. 

 

CADMATIC Electrical sobib eri projekteerimisprotsessidega

Andmebaasipõhisus võimaldab kasutada erinevat tüüpi projekteerimisprotsesse ja hallata projekti projekteerimisandmeid algusest lõpuni. Projekteerimist saad alustada eri kohtadest ning andmeid saab protsessi jooksul täiendada või muuta eri rakendustes, projektipuus või andmebaasis.

Excelist importimine CADMATIC Electricalisse on avatud ja nutikas. Selle abil saad importida projekteerimisandmeid väljastpoolt ja eksportida neid Exceli vormingus. Taasimportimisel võrdleb süsteem muutunud andmeid automaatselt ja annab sellest kasutajale värvikoodide abil teada.

Samuti saad importida oma vanadest projektidest osi nii andmebaasist kui ka joonestustena. Neist saab hõlpsalt osi uue projekti jaoks kohandada.

 

Lisaandmed vabastavad andmebaasi piirangutest

Saad vabalt luua projektiandmebaasi eri osadesse uusi andmevälju. Andmeväljasid uuendatakse joonistel soovitud atribuutidega ning neid saab kasutada ka aruannetes ja andmemudelites.

Projektile saab lisada näiteks protsessiandmeid, seadmete eriteavet, tugirajatisi, hankepakette jm teavet, mille abil saad teavet rühmitada andmebaasis ja raportites või edastada protsessis näiteks peaprojekteerijale. 

CADMATIC Electricali andmebaas võimaldab ka integreerimist kliendi muude infosüsteemidega. Saad näiteks Exceli tabelite abil importida välistest süsteemidest tooteandmeid jms ning eksportida projekti projekteerimisandmeid muudesse süsteemidesse (nt ERP, PDM, PLM jne).

 

Sinu nõuetele vastavad raportid ja loendid

Saad CADMATIC Electricali skeemidest ja andmebaasidest automaatselt luua mitmesuguseid skeeme ja loendeid (sh kaablite, juhtmete, klemmliistude ühendamisjoonised, seadmete, kaablite ja andmesiltide loendid). Aruanded saab luua otse CADMATIC Electricali joonisefailidesse, Excelisse või PDF-faili.

  • Saad ise määrata, milliseid andmeid valmis loend sisaldab
  • Raportitööriista abil saab rühmitada ja filtreerida projektiandmeid vastavalt vajadusele
  • Saad luua oma raportimallid või kasutada tarkvaraga kaasasolevaid malle
  • Mitmekeelsus ja avatud liidesed teevad võimalikuks integreerimise muude teabesüsteemidega ning projekteerimisteabe mitmekülgse aruandluse.


 

Tiedonhallinta CADS Electricissä