Kilbid ja korpused

xx

Kilbi koostejoonised saad luua 2D/3D-s. Kilpide  projekteerimisel võid kasutada mujal projektis loodud andmeid (nt juhtimisskeemides). Kasutades projekteerimisel tegelikke mõõtmeid, näed lõppteostuse tegelikku ruumivajadust. Lähteandmed saad importida ka Exceli failist. 3D-s saad kasutada tegelikke või kohatäitemudeleid.
 

Kasuta projekteerimisel alati tegelikke mõõtmeid

CADMATIC Electricalus saad projekteerida kilpide ja juhtpaneelide joonised alati tegelike mõõtmetega. Saad koostada dokumendid 2D/3D-s. Nii tagad paigalduse toimimise ka tegelikkuses.
 

Tunnused ja seadmeandmed

Tunnused ja seadmeandmed saad võtta otse projekti andmebaasist või soovi korral importida väljast (nt Exceli vormingus) otse andmebaasi. Andmebaasis saab luua ka seadmed (kui neid ei ole projektis varem loodud). Keskuse seadmed saad paigutada koos tunnustega projektipuust koostemudelisse. Projektipuus kuvatakse ka seda, millised seadmed on kilpi paigutatud/paigutamata.
 

Andmebaasi teabe ja funktsioonide kasutamine

Kui kasutad tootemudeleid, saad paigutada seadmed otse kilbi koostejoonisele kas valmiskujul 2D/3D-mudelitena või suuruseandmetena määratud tootemudelitena.

Soovi korral saad teha koostejoonisel muudatusi. Tsentraliseeritud teabehalduse abil kajastuvad need muudatused ka ülejäänud projektis. Näiteks saad muuta seadme ID-d ja see edastatakse projektis kõigisse esinemiskohtadesse. Kui paigutad kilpi klemmliistud, reageerib klemmliistude numeratsioon projektimuudatustele.