Seadmete ja masinate juhtimine

Laitteiden ja koneiden ohjaukset CADS Electric

Joonesta targalt, halda tunnuseid ja liitmikke joonise- ja projektipõhiselt. Reaalajas toimiv projektipuu aitab hallata viiteid ning seadmete, kaablite ja lülituste eksemplare. Süsteem uuendab rist- ja kohaviiteid automaatselt. Kasuta ka olemasolevaid lülitusskeeme või loo andmebaasi või Exceli faili abil valmiskujul mudellülitusskeemid.

CADMATIC Electricali abil saad hallata seadmete ja kaablite tunnuseid ning üksikliitmike andmeid. Tarkvara CADMATIC Electrical põhjalikud andmehaldusfunktsioonid hõlmavad kogu projekti andmete tsentraliseeritud haldust.
 

• Kui muudad andmeid ühes kohas, kajastuvad muudatused kõikides dokumentides.

Sama kaabel või seade kuvatakse kõikides erinevates dokumentides ning muudatused kajastuvad ühe muutmisega kõikides dokumentides alates juhtimisskeemidest kuni kilbi koostejooniseni või paigaldusjoonisteni. Nii suudad teostada isegi suured projektid tõhusalt ja veatult. Vajalikud loendid ja kirjed leiad projektiandmebaasist soovitud kriteeriumide alusel ja neis on alati sama teave kui joonistel.

• Hulgiredigeerimine lisab tõhusust

Andmebaasis ja Excelis tehtavad hulgiredigeerimised muudavad projekteerimise tõhusamaks. Saad muuta korraga näiteks projekti kaablite numeratsiooni või seadmete tunnuseid kas otse andmebaasis või importides andmed Exceli failist. Tehtud muudatused kajastuvad skeemidel automaatselt.

Tuhande kaabli numeratsiooni muutmiseks kulub vaid minut! Või kogu projekti kirjanurgaandmete muutmiseks mõned minutid. CADMATIC Electricali abil see õnnestub. See on tõhusus.

• Projekteeri magistraalkaablid juba enne esimese skeemi koostamist

Andmebaas võimaldab ka soovitud klemmliistude loomist otse andmebaasis, nagu ka kaabliühenduste loomist ja kaablite rajamist. Nii saad projekteerida kaablid juba enne esimese skeemi koostamist. Kõiki andmeid saad kasutada hiljem joonistel ja loendites.

• Tõhusad joonestusfunktsioonid

Mitmesugused automaatfunktsioonid hoolitsevad dokumenteerimise kvaliteedi ja veatuse eest. Kui juhistik jätkub näiteks järgmisel lehel või mõnes muus joonisefailis, tuleb mõlemasse otsa automaatselt teave jätkumise kohta. Samuti siis, kui lisame skeemi kontakti, mille all olev juhe katkeb ja kontakti liitmikud ühendatakse all oleva juhtmega. Nii kantakse juhtmete ühendussandmed loendisse ja erinevad ühendusloendid püsivad ajakohased. See teeb projekteerija töö kergemaks ja vähendab vigade arvu. Aastate jooksul arendatud arvukad erinevad automaatsed joonestusfunktsioonid muudavad projekteerija töö meelepäraseks ning jätavad projekteerijale aega sisuliseks projekteerimiseks ja asjaajamiseks.

• Tootemudelitest on kasu kogu projekti ulatuses

Tootemudelite abil saad dünaamiliselt hallata erinevate projekteerimisvaldkondade seadmete (2D/3D) sümboleid, klemmide andmeid, tehnilist teavet ja tooteandmeid, seadmesilte ja muud soovitud lisateavet. Määratlusi kasutatakse erinevates funktsioonides (sh raportid, 3D ja BIM jm abifunktsioonid). Kui näiteks asendad projektis ühe tootemudeli teisega, uuendatakse automaatselt kogu projekti seadme- ja ühendusandmed. Tootemudeliteks saad luua ka valmiskujul seadmepakette.

• Erinevad dokumendid sama tarkvara abil

Skeeme saad teostada kas üksikjoonistena või genereerida näiteks Exceli faili põhjal hulgijooniseid. Projekti jaoks loodud skeeme saad lisada ka uutesse projektidesse.

Skeemirakendustes saad luua ja redigeerida ka muid elektrotehnilisi skeeme.