Süsteemiintegratsioon

Järjestelmäintegraatiot CADS Electric

CADMATIC Electricali avatud liidesed võimaldavad projekteerimissüsteemi ühendamist muude teabesüsteemide (nt PDM-, PLM- ja ERP-) osaks. Vajaduse korral kohandame kliendikohaselt andmeedastust meie olemasolevatesse süsteemidesse, nii et lõpptulemus oleks kliendi protsesside jaoks sobiv. Meil on selle kohta aastakümnete pikkune kogemus muuhulgas tootva tööstuse valdkonnas.
 

Integreerimine suurendab kulutõhusust ja vähendab vigu

Süsteemiintegreerimise abil on võimalik arendada ja kiirendada nii andmeedastust kui ka kliendi protsesse. See hoiab kokku aega ja vigade võimalus kahaneb. Töö kvaliteet paraneb, töö muutub meelepärasemaks ja saavutatakse ennekõike parem kulutõhusus.

Põhilahendusena on Exceli abil andmeid erinevate programmide vahel lihtne eksportida ja importida. Sel juhul võib olla tegu näiteks

  • andmete või dokumentide teisaldamisega välistesse süsteemidesse, näiteks kliendi süsteemidesse
  • kogusearvutuse tulemuste edastamisega pakkumiste arvutamise lähteandmeteks
  • jne.