Monipuoliset kuvankäsittelyominaisuudet EE

CADS Rasta on enemmän kuin pelkkä rasterikuvien lataamisohjelma. Se sisältää monipuoliset toiminnot rasterikuvan käsittelyyn. Voit kohdistaa, kiertää ja skaalata rasterikuvaa, kun skannattu kuva halutaan määrittää todellisiin mittoihin ennen CAD-suunnittelua. Lisäksi kuva on siirrettävissä ja oikaistavissa. Oikaisua käytetään esimerkiksi kuvan vääristyttyä skannauksessa. Kyseinen toiminto mahdollistaa myös rasterikuvan käännön aksonometriseen asentoon.

Rasterikuvasta voit myös poistaa tarpeettomia osia - rajaa haluttu alue pisteillä ja pyyhi. Peilaustoiminto mahdollistaa esim. kuultopaperin alapinnasta skannatun kuvan peilaamisen oikeanlaiseksi.

Hyödynnä vanhoja paperikuvia 

Vanhojen paperikuvien hyödyntäminen etenkin saneerauskohdeprojekteissa nopeuttaa ja helpottaa suunnittelutyötä. CADS Rasta mahdollistaa skannatun tiedoston, esim. rakennuksen arkkitehtipohjan, lataamisen CADSiin ja sen jatkokäsittelyn.

Tukee yli 20 rasteriformaattia

CADS Rasta sisältää monipuoliset tiedostotuet erilaisille rasterikuville. Se ymmärtää yli 20 rasteriformaattia mm. TIFF, BMP, CALS ja JPEG. Lisäksi ohjelmisto tukee erilaisia pakkausmuotoja. Esimerkiksi kopiopalvelussa skannautettu kuva on tallennettavissa tiedostokooltaan tiukaksi pakkaukseksi - TIFF-muodoilla mm. Pack Bits, Modified Huffmann, Group III ja IV sekä JPEG Tiff.