Talotekninen sähkösuunnittelu

CADMATIC Electrical on tehokas ratkaisu tietomallipohjaiseen (BIM) rakennussähkösuunnitteluun. CADMATIC Electrical on markkinoiden laajin ohjelmisto kiinteistöjen sähköisten järjestelmien suunnitteluun ja dokumentointiin. Sähkö-, tele- ja datajärjestelmien lisäksi tuotat tehokkaasti mm. keskus- ja piirikaaviot.

CADMATIC Electrical on markkinoiden laajin suunnittelujärjestelmä, mikä pitää sisällään niin sähkö-, tele- kuin datajärjestelmien suunnittelun joko 2D tai 3D-muodossa (BIM). CADMATIC Electricalilla suunnittelet myös sähköjakeluverkot, järjestelmä-, keskus- ja piirikaaviot. Et tarvitse muita CAD-ohjelmistoja!
 

Tiedonhallinnan avulla tehoa ja laatua

CADMATIC Electrical on tietokantapohjainen suunnitteluohjelmisto, joka mahdollistaa erinomaisesti monen käyttäjän yhtäaikaisen työskentelyn samassa projektissa. Yhteisiä suunnittelutietoja hallitaan reaaliaikaisesti ja kaikki pysyvät kartalla siitä, missä tilassa projekti kulloinkin on. Voit hyödyntää projektin aikana kertynyttä tietoa projektin eri vaiheissa. Tiedonhallinnan avulla tehostat ja nopeutat suunnittelua sekä muutosten tekemistä. Tehoa ja laatua.

CADMATIC Electricalissa voit aloittaa suunnittelun ihan mistä haluat, tai käytettävissä olevilla lähtötiedoilla pystyt. Aloita suunnittelu tasokuvasta, keskuskaaviosta, piirikaaviosta tai tietokannasta, miten vain sinulle parhaiten sopii. Keskitetyn tiedonhallinnan ansiosta sama tieto voi olla monessa paikassa ja yhdessä paikassa tehdyt muutokset välittyvät automaattisesti  muokattujen objektien kaikkiin esiintymiin koko projektissa  eri kerroksiin ja muihin dokumentteihin.

 

Monipuoliset piirto- ja muokkaustoiminnot 

CADMATIC Electricalissa on monipuoliset ja automatisoidut piirto- ja muokkaustoiminnot, jotka tehostavat suunnittelua ja antavat käyttäjälle mielekkään ja motivoivan työkalun.

Järjestelmä huolehtii automaattisesti monista piirto- ja muokkausrutiineista ja vapauttaa suunnittelijan aikaa merkittävästi itse suunnittelutyöhön. 

 

BIM ja 3D

Voit suunnitella 2D/3D:ssä sertifioidulla tietomalliohjelmistolla. Pystyt hyödyntämään toisten suunnitteluosapuolien IFC-malleja. Varmista laatu suunnittelussa reaaliaikaisella törmäystarkastelulla. Määritä rajattomasti lisätietoja, jotka pystyt siirtämään projektin muille osapuolille tietomallien välityksellä.

Projektikohtainen tiedonhallinta

Reaaliaikaisessa monikäyttöympäristössä hallitset projektin suunnittelutietoja keskitetysti. CADMATIC Electricalissa sama tieto voi olla eri dokumenteissa. Muutos yhdessä paikassa päivittyy reaaliaikaisesti sen kaikissa esiintymissä. Muokkaat tehokkaasti myös projektin suunnittelutietoja massana ja generoit projektin raportit keskitetyistä tiedoista.

Piirikaaviot

Piirikaavioissa voit hyödyntää projektille jo syntyneen suunnittelutiedon tai hyödyntää muualla piirikaavioissa tuotettua suunnittelutietoa. Aloittaessasi piirikaavioiden suunnittelun, sinulla on käytettävissäsi kaikki laitteet ja kaapelit, jotka projektille ovat siihen mennessä syntyneet. Voit myös generoida piirikaaviot piireittäin tietokannasta tai Excel-tiedostosta.