Instrumentointi

Instrumentointi CADS Electric

CADS Electric toimii myös monipuolisena instrumentoinnin ja automaation suunnittelutyökaluna. Se sisältää oman tietokantamoduulin instrumentointisuunnittelun tarpeisiin.

Tietokannan avoimien rajapintojen sekä tietokannan ja piirtotiedostojen relaatioiden avulla instrumentoinnin piirien ja laitteiden tietojen sekä muutosten hallitseminen on helppoa ja tehokasta. Relaatioiden avulla virheiden mahdollisuus vähenee sekä suunnittelussa että muutoksissa. Rajattomien lisätietojen avulla pystyt hallitsemaan projektissa sellaisia prosessiin liittyviä tietoja, mitä vakioratkaisuissa ei ole huomioitu tai mitä tilaaja mahdollisesti vaatii. Nämä tiedot voit helposti liittää myös dokumentaatioon, kuten esim. kaavioihin ja luetteloihin. 

Laajennettu piiri- ja laitetietojen hallinta

CADS Electricin tietokannassa voit instrumentoinnin lisätietojen avulla laajentaa laite- ja piirikohtaista informaatiota prosessi- ja järjestelmätiedoilla. Nämä tiedot voi kaiuttaa tarvittaessa myös kaavioihin sekä raportteihin.

Excel CADS Electricin kumppanina

CADS Electricin älykkään tuontitoiminnon avulla voit tuoda piirit ja laitteet Excel-taulukkoina. Näin saat tuotua muutamassa sekunnissa satojen piirien laite- ja prosessitiedot projektiin. Samalla toiminnolla viet myös projektitiedot Excel-taulukkoon, esimerkiksi ulkopuolisen muokattavaksi. Nämä muokatut tiedot voidaan taas palauttaa CADS Electriciin saman tuontitoiminnon avulla älykkäästi, jolloin käyttäjä näkee muuttuneet koodit värikoodeilla. 

Piirien generointi tietokannan tai Excel-taulukon pohjalta

Voit määrittää tietokannassa piireille mallikuvat ja generoida kaaviot annettujen lähtötietojen mukaisesti. Voit myös generoida mallikuvien avulla kaaviot suoraan Excel-taulukosta.