Järjestelmäintegraatiot

Järjestelmäintegraatiot CADS Electric

CADS Electricin avoimet rajapinnat ja CADS.PDM -integraatiotuotteemme mahdollistavat suunnittelujärjestelmän liittämisen osaksi muita tietojärjestelmiä, kuten mm. PDM-, PLM-, ERP- ja tuotannonohjausjärjestelmiä. Tarvittaessa räätälöimme olemassa oleviin järjestelmiimme asiakaskohtaisesti tiedon siirron, jolloin lopputulos on asiakkaan prosesseihin sopiva. Tästä meillä on vuosikymmenten projektikokemus mm. suomalaisen valmistavan teollisuuden kanssa.

Integraatiot tuovat kustannustehokkuutta ja vähentävät virheitä

Järjestelmäintegraatioiden avulla pystytään kehittämään ja nopeuttamaan niin tiedonsiirtoa kuin asiakkaan prosessejakin. Näin säästyy aikaa ja virheiden mahdollisuus vähenee. Työn laatu paranee, työstä tulee mielekkäämpää ja saavutetaan ennen kaikkea parempi kustannustehokkuus.

Perusratkaisuna Excelin avulla on helppo viedä ja tuoda tietoja eri ohjelmistojen välillä. Tällöin kyse voi olla esim.

  • sisäisten nimikkeiden käytöstä suunnittelussa ja niiden siirrosta talon muihin järjestelmiin
  • tiedon tai dokumenttien siirtämisestä ulkopuolisiin järjestelmiin, esim.  asiakkaan omiin järjestelmiin 
  • määrälaskennan tulosten siirtämisestä tarjouslaskennan lähtötiedoiksi
    ym.

CADS.PDM  mahdollistaa integraatiot kaupallisiin PDM/PLM-järjestelmiin

CADS.PDM on CADS Electriciin erikseen hankittavissa oleva laajennus, joka mahdollistaa tiedonsiirron CADS Electricin ja PDM/PLM-järjestelmän välillä. Tällä hetkellä CADS.PDM-tuote sisältää valmiit rajapinnat Aton- ja Sovelia PLM -ohjelmistoihin.