CADS Rasta

CADS Rasta

CADS Rasta mahdollistaa rasterimuotoisten kuvien käytön ja käsittelyn CADS-ohjelmistossa. Ohjelmiston avulla voit tuottaa ns. hybridikuvia, joissa yhdistyvät skannattu kuva ja CAD-ohjelmistolla tuotettu vektorikuva.

CADS Rasta helpottaa suunnittelijan arkea:

  • Monipuoliset työkalut rasterikuvan valmisteluun ja käsittelyyn
  • Hyödynnä vanhoja paperikuvia suunnittelussa

Vanhojen paperikuvien hyödyntäminen etenkin saneerauskohdeprojekteissa nopeuttaa ja helpottaa suunnittelutyötä. CADS Rasta mahdollistaa skannatun tiedoston, esim. rakennuksen arkkitehtipohjan, lataamisen CADSiin ja sen jatkokäsittelyn.

•  Tuki yli 20 rasterifomaatille

CADS Rasta sisältää monipuoliset tiedostotuet erilaisille rasterikuville. Se ymmärtää yli 20 rasteriformaattia mm. TIFF, BMP, CALS ja JPEG.

Lisäksi Rasta tukee erilaisia pakkausmuotoja. Esimerkiksi kopiopalvelussa skannautettu kuva on tallennettavissa tiedostokooltaan tiukaksi pakkaukseksi - TIFF-muodoilla mm. Pack Bits, Modified Huffmann, Group III ja IV sekä JPEG Tiff.

•  Monipuoliset kuvankäsittelytoiminnot

CADS Rasta on enemmän kuin pelkkä rasterikuvien lataamisohjelma. Se sisältää monipuoliset toiminnot rasterikuvan käsittelyyn. Voit kohdistaa, kiertää ja skaalata rasterikuvaa, kun skannattu kuva halutaan määrittää todellisiin mittoihin ennen CAD-suunnittelua.

Kuva on myös siirrettävissä ja oikaistavissa. Oikaisua käytetään esimerkiksi kuvan vääristyttyä skannauksessa. Kyseinen toiminto mahdollistaa myös rasterikuvan käännön aksonometriseen asentoon.

Rasterikuvasta voidaan myös poistaa tarpeettomia osia - haluttu alue rajataan pisteillä ja pyyhitään. Peilaustoiminto mahdollistaa esim. kuultopaperin alapinnasta skannatun kuvan peilaamisen oikeanlaiseksi.