A-Insinöörit laajentaa tietomallintavaa rakennesuunnittelua CADMATICin avulla

A-Insinöörit Oy:n strategiassa tietomallintamisella on keskeinen rooli. Syksyllä 2016 käynnistetty yhteistyö CADMATIC Oy:n ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kanssa tukee tätä, tuoden rakennesuunnittelijoiden käytössä olevaan ohjelmistotarjontaan uuden vaihtoehdon, CADMATIC Building -suunnitteluohjelmiston:

"Näemme CADMATICin kustannustehokkaana ja pienen aloituskynnyksen omaavana ohjelmistona, jolla saamme nostettua ne suunnittelun osa-alueet tietomallinnuksen piiriin, joihin ei kannata käyttää mallipohjaista BIM-ohjelmistoa. Samalla voidaan kuitenkin käyttää ohjelmiston 3D- ja IFC-ominaisuuksia esim. yhteensopivuuden varmistamiseen," toteaa tietohallintojohtaja Arto Möttönen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:sta.

Yhteistyön tavoitteena on laajentaa merkittävästi CADMATIC Building -rakennesuunnitteluohjelmiston käyttöä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssa.

"Aiemmin mainittujen CADMATICin vahvuuksien lisäksi nostaisin vielä erikseen merkittävänä kilpailutekijänä esille ohjelmiston kokonaiskustannukset," toteaa teknologiapäällikkö Risto Tulenheimo A-Insinöörit Suunnittelu Oy:sta.

Yrityksiä yhdistää suomalaisuuden lisäksi myös yhteinen arvomaailma.

"A-Insinöörien arvo ”Yhdessä ja paremmin” sopii erinomaisesti käynnistyneeseen yhteistyöhön. Näemme A-Insinöörit erinomaisena sparraajana meille tulevassa kehityksessä," toteaa Construction-segmentin liiketoimintajohtaja Jyrki Metsola CADMATICista.

 


A-INSINÖÖRIT on rakennuttamisen, rakennesuunnittelun, infrasuunnittelun sekä kallio- ja ympäristösuunnittelun suunnannäyttäjä ja uusien yhteistyömallien luoja. Toimimme Suomessa valtakunnallisesti ja vientiprojekteissa maailmanlaajuisesti. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli yli 54 miljoonaa euroa. Työllistämme tällä hetkellä lähes 600 ainutlaatuista asiantuntijaa. A-INSINÖÖRIT-toimintamme perustana ovat asiakkaiden tarpeet ja jokaisen hankkeen tavoitteena on asiakkaan tyytyväisyys, paras asiakaskokemus. A-INSINÖÖRIT haluaa olla asiakkaan ainutlaatuinen asiantuntijakumppani ja samalla toimintatavoiltaan inhimillinen ja sitoutunut. www.a-insinoorit.fi

Arto Möttönen
Tietohallintojohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy