CADS Electricin keskitetyllä tiedonhallinnalla oli ratkaiseva merkitys T1 Mall of Tallinn -kauppakeskuksen sähköjärjestelmien suunnittelussa

T1_mall of tallinn

Ülemisten kaupunginosaan Tallinnassa avattiin uusi viihde- ja kauppakeskus T1 Mall of Tallinn. Viron suurimman (kokonaispinta-alaltaan 130 000 m2) BIM-mallinnetun kauppakeskuksen sähköjärjestelmät suunnitteli CADS Electric -käyttäjä Melior Projekt OÜ. Sähköprojektin toteutti nelijäseninen suunnittelutyöryhmä. Melior Projektin projektipäällikkö Dmitri Gridinin mukaan suunnittelutyön tahti oli todella kiireinen.

Keskitetty tiedon hallinta avainroolissa

”Näin suuren projektin toteutus ilman tehokasta suunnittelujärjestelmää olisi ollut katastrofi, sillä työn lähtötiedot muuttuivat jatkuvasti”, kertoo Gridin. ”Tilaaja halusi täyttää vuokralaisten toiveet mahdollisimman kattavasti, mikä tarkoitti suunnittelun kannalta lukuisia muutoksia projektin aikana. Mutta CADS Electricin keskitetyn tiedonhallinnan ansiosta onnistui vaativan työn toteutus kuitenkin menestyksekkäästi.”

Projekti_t1_mall of tallinn

Automaattiset toiminnot korostuvat


"CADS Electricissä onkin tärkeää se, että projektin tiedot ovat keskitetysti hallittavissa. Kun esimerkiksi täytyy muuttaa keskuskaavion tietoja, ei ole tarpeen käsin uusia tasopiirustuksia, vaan voi luottaa siihen, että suunnittelujärjestelmä tekee tarvittavat muutokset tasopiirustuksissa automaattisesti”; Dmitri Gridin sanoo. ”Merkittävää on myös se, että kaikki olemassa olevat hankkeeseen liittyvät tiedot on käyttäjäystävällisesti merkitty projektipuuhun, jolloin projektiin liittyvien uusien tietojen lisääminen on helppoa.”

hyllyt_t1_mall of tallinn
Cads electric_1

Laitteiden vaihtojen oltava sujuvaa

Eräs esimerkki keskitetyn tiedonhallinnan eduista on Dmitri Gridinin mukaan laitteiden vaihto toimivien tuotemalliominaisuuksien avulla. ”Tässä projektissa valaisimien tuotetietoja piti vaihtaa useampaankin kertaan. Tuotemallin kiinnityksen avulla esimerkiksi turvavalaisimen vaihto onnistui muutamalla klikkauksella”, Gridin kuvaa. ”Vaihdon voi tehdä tietokannassa tai tuotemallin valintaikkunassa. Kaikkien laitteiden symbolit, mallit, tuotetiedot sekä spesifikaatiot päivittyvät hetkessä.”

CADS Electric_2 CADS Electric_3

Rutiinit vähenevät, kun automatiikka toimii

Vaikka projektin aikana erilaisia määrittelyitä välitettiin rakentajille usein, CADS Electricin kautta niiden luonti onnistui automaattisesti. Kun suunnittelujärjestelmä automatisoi rutiinitoimenpiteet, jää suunnittelijalle enemmän aikaa pohtia itse järjestelmää.

Kohteen omistajavalvonnasta vastannut Kaljo Haavandi Teim Elekter -yrityksestä toteaa T1:n sähköprojektin olleen esimerkillisesti hoidettu kiireisestä aikataulusta huolimatta. ”Suunnittelijat ratkaisivat vaaditut muutokset ripeästi ja tehokkaasti”, Haavandi kiittää. Kymdata Oy:n toimialapäällikön Kristjan Müülin mukaanT1 on oiva esimerkki siitä, kuinka suunnittelijoiden oman ammattialansa tuntemus, perusteellinen ohjelmistojen osaaminen sekä CADS Electricin tiedonhallinta mahdollistavat pienelläkin työryhmällä suurten ja monimutkaisten projektien menestyksekkään toteutuksen.


T1 viihde- ja kauppakeskuksen, jonka kokonaispinta-ala on 130 000 m2, rakensi Merko Ehitus AS. Koko keskus suunniteltiin BIM-mallina, jota käytettiin vielä rakennusmäärien laskemiseksi, risteysten kontrolloimiseksi, hankkeiden järjestämiseksi sekä töiden suunnittelua varten. Rakennuksen rakennuskustannuksiksi muodostui 70 miljoonaa euroa ja vuokrattavia tiloja on keskuksessa yli 200.

t1_mall of tallinn
CADS Electric
Rakennussähkösuunnittelu
Melior Projekt OÜ