Mitä Apex teki, kun tietomalliin piti suunnitella sähköt?

Tommi_Piispa

Tietomallisuunnittelu on tehnyt tuloaan jo 2000-luvun alusta asti, mutta edelleen sen käyttö oikeassa elämässä tuntuu harvinaisemmalta kuin uskoisi. Kaiken aikaa tietomallisuunnittelu kuitenkin yleistyy – myös teollisuusprojekteissa.

Automaatio- ja sähkösuunnitteluun erikoistunut Apex Automation törmäsi tilanteeseen, jossa tietomallin käyttöä ei voinut enää välttää. Suunnittelupäällikkö Kenneth Grankull kertoo, ettei tietomallia tähänkään saakka ole tietoisesti väistetty, mutta aiemmin perinteinen suunnittelu on riittänyt. ”Ei riittänyt enää. Iso kohde, jossa meidän vastuullamme olivat teollisuus- ja prosessisähköt, vaati toisenlaista lähestymistapaa.”

Alkuun ei kuitenkaan päästy heti. Arkkitehdin tekemä malli ja havainnekuvat antoivat hiukan suuntaa, mutta kuinka siitä eteenpäin? Apexilla oli kokeneita suunnittelijoita, joille käytetty työkalu – CADS Electric – oli tuttu, mutta sillä oli tehty enemmän piirikaavioita ja muuta layout-suunnittelua. ”Tietomallista meillä ei ollut vahvaa kokemusta”, sanoo Grankull. ”Siksi soitimme Kymdatalle.”

Kymdatan johtava asiantuntija Tommi Piispa tuntee tietomallien haasteet kuin omat taskunsa. ”Olen ollut mukana kehittämässä CADSin tietomalliominaisuuksia ja käynyt jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa siitä, mitkä ominaisuudet suunnitteluohjelmassa ovat tietomallin kannalta olennaisia”, Piispa sanoo. ”Tiesin kyllä, mitä Apex tarvitsee.”

Tommi Piispa lähti päiväksi Kokkolaan. Viisi Apexin suunnittelijaa ja Piispa kävivät yhdessä läpi työn alla olevan kohteen ja arvioivat tietomallin toimintaa ja kypsyyttä. ”Sitten käärittiin hihat ja ruvettiin töihin”, kertoo Piispa. Joskus koulutuksessa hankittu oppi jalkautuu arkityöhön viiveellä, mutta tässä tapauksessa käytännön hyödyt otettiin käyttöön heti. ”Projektissa syntyi välittömästi ymmärrys siitä, mihin suuntaan täytyy mennä. Tommi Piispan rautainen ammattitaito saatiin meidän käyttöömme reaaliajassa. Tästä iso kiitos Kymdatalle”, Kenneth Grankull sanoo. ”Lopullinen hyötyjä on tietenkin asiakas.”

Kun tietomallisuunnittelun on kerran oppinut, siitä on vaikea päästä irti. ”Koulutuksessa mukana olleista suunnittelijoista kaksi laitettiin jakamaan osaamistaan Apexilla”, kertoo Grankull. ”Levitämme tietomallisuunnittelun käytännöt koko organisaatioon.”

Tommi Piispa Kymdata Oy
CADS Electric
Konsultointi
Apex Automation