Tallinnan vankilan sähkösuunnittelu CADS Electricillä - tietokantaominaisuudet tehokäytössä

Tallinnan vankila

Kun on tarkasti ja yksilöidysti suunniteltava suuria järjestelmiä ja monimutkaisia kohteita, on CADS Electric Pro siihen tehokas työkalu. Tallinnan vankilan sähkösuunnittelu, jonka toteutti sähkösuunnitteluyritys ITK Inseneribüroo, on hyvä esimerkki projektista, jossa CADS Electric 17 -versiossa julkaistut tietokantaominaisuudet olivat välttämättömät, jotta tietoteknisten järjestelmien suunnitteluprojekti hoitui helposti ja tehokkaasti. 

ITK Inseneeribüroon sähköinsinööri ja kokeneempi CADS-käyttäjä Lauri Vaaks esitteli yhtenä tietojen käsittelemisen esimerkkinä järjestelmien tarkat vaatimukset. Lisäksi vakioratkaisuille vaadittiin projektin raameissa myös teknisesti kuvattuja laiteraportteja tilakohtaisesti sekä kaapeliluettelot kytkentätietoineen kaikista kaapeleista. Esimerkiksi kaapeliluettelossa oli kaapelien kytkentätietoina dokumentoitava kaapelin molemmissa päissä: rakennus, kerros, huone, laitteen tunnus, laitteen kuvaus ja lisäksi vielä järjestelmä, huomautukset, kaapelin merkinnät, kaapelityyppi tms. yksityiskohtainen tieto. Voi siis vain kuvitella, millainen työ se olisi ollut, jos se olisi pitänyt tehdä käsin. Rakennuksia oli 14, kerroksia jopa kuusi, huoneita kohteessa oli vähän alle tuhat, laitteita ja kaapeleita kymmeniä tuhansia. Kun huoneet on määritelty CADSissä tai tuotu arkkitehtimalli, koostaa CADS Electric kaapelien kytkentätaulukot tai vastaavat raportit automaattisesti asennuspiirustusten ja tietokannan tiedon pohjalta, toteaa Kymdata Oy:n toimialapäällikkö Kristjan Müül.

Tuotemalli-toiminnallisuuden avulla laitteiden tekniset kuvaukset, järjestelmän merkinnät ja piirrosmerkit olivat aina ajankohtaiset. Laitteiden tunnukset määriteltiin CADSin juoksevan tunnuksen -toiminnon avulla ja tiheästi ilmenneisiin muutostoiveisiin oli helppo reagoida tietokannan Excel-liitännän avulla. Lauri Vaaks mainitseekin, että hän työskenteli pääasiassa Electricin tietokannan parissa ja sille liitettyjen Excel-taulukoiden kanssa. Kollegat laativat piirustukset. Taulukkomuodossa työskennellen on hyvän yleiskuvan ansiosta helppo hallita koko projektin laitetunnuksia ja järjestelmän merkintöjä. Samalla saa helposti kaikki laitteet numeroitua uudestaan. Lisäksi tietokannan ja sen Excel-liitännän kautta sai määrittää laitteelle suuria määriä täydentäviä tietoja. Excelin funktioiden ja kaavojen käyttömahdollisuuksien johdosta, Excel on erittäin tärkeä sähkösuunnittelijan työkalu.

Lauri Vaaks täydentää, että CADSin vakioratkaisun avulla ei saakaan täysin kaikkea sataprosenttisesti ratkaistua, koska esimerkiksi ovien magneettilukot jäivät täsmälleen kahden huoneen väliin ja niiden käsittelemiseksi oli piirrosmerkin syöttöpiste (sijoituspiste) määritettävä pienellä poikkeamalla halutun huoneen suunnassa.

Eli on tunnettava mahdollisuuksia sekä ohjelmiston rakennetta ja otettava ne taitavasti omaksi edukseen käyttöön.

ITK Inseneribüroo on yksi Viron suurimmista sähkösuunnittelutoimistoista, jossa työskentelee noin 15 asiantuntijaa. CADS Electric Pro on ollut yrityksellä erittäin tehokkaassa käytössä noin kymmenen vuotta. Yhtiöllä on pitkä kokemus erityyppisten rakennusten, automaatiojärjestelmien, sähköverkon, katuvalaistuksen ja laivojen sähkösuunnittelusta Virossa ja ulkomailla.

ITK Inseneribyroo


61 000m² nettopinta-alainen ja 14-rakennuksinen Tallinnan vankila, joka rakennetaan Tallinnan lähelle, on viimeisin rakenteilla oleva nykyaikainen vankila. Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2018 lopulla. Viimeisten 15 vuoden aikana on rakennettu vanhentuneiden vankiloiden tilalle kaksi täysin uutta vankilaa, Tarttoon ja Jõhviin, lähes 2000:lle vangille. Tallinnan uudessa vankilassa on 1200 vankipaikkaa. Sen rakentamisen hinta on lähes 74 miljoonaa euroa.  Vankeja on nyt 2700 ja kun Tallinnan vankila valmistuu, on vankipaikkoja yhteensä 3200.

 

Tallinnan vankila CADS Electric
CADS Electric
Rakennussähkösuunnittelu
ITK Inseneribüroo