Yhteistyö

Elektrilevi
Puolitoista vuotta kestäneen CAD-ohjelmistoratkaisun valintaprosessin jälkeen, Viron suurin verkkoyhtiö Elektrilevi valitsi vuonna 2012 CADS-ohjelmiston ohjelmistoratkaisuksi sähködokumenttien laatimiseen. Nyt vuosia myöhemmin on hyvä katsoa taaksepäin ja pohtia, kuinka CADSin käyttö on tehostanut Elektrilevin piirikaavioiden dokumentoinnin laatua.
Taavi Janno
Omaisuudenhoitosektorin johtaja
Elektrilevi OÜ
Lue lisää
Sewatek
IFC-mallien käyttö yleistyy sitä nopeammin, mitä enemmän tietoa IFC-malliin saadaan siirrettyä ja mitä paremmin suunnitteluprosessin eri ohjelmat ymmärtävät toisiaan. Läpivientitekniikoihin erikoistuneelle Sewatek Oy:lle IFC-mallien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen on avainasemassa.
Jyri Suorsa
Sewatekin suunnitteluohjelmien kehityksestä vastaava
Sewatek Oy
Lue lisää
Tommi Piispa Kymdata Oy
Kun Kokkolassa toimiva, automaatio- ja sähkösuunnitteluun erikoistunut Apex Automation törmäsi tilanteeseen, jossa tietomallin käyttöä ei voinut enää välttää, kutsuttiin Kymdatan johtava asiantuntija Tommi Piispa apuun. Käärittiin hihat ja ruvettiin töihin. Tietomallisuunnittelun käytännöt levittäytyivät koko organisaatioon. Yhteistyössä.
CADS Electric
Konsultointi
Apex Automation
Lue lisää