CADS för studerande

CADS group

CADS-studerandelicensen ger dig tillgång till de nyaste CADS-programmen - utan kostnad under hela din studietid. Du kan enkelt ladda ner en studerandelicens på nätet.

Med hjälp av CADS-studerandelicensen kommer du enkelt åt att använda riktiga planeringsapplikationer som är i bruk inom företagsvärlden. De otroliga/effektiva egenskaperna hjälper dig att effektivera planeringen och tänka kring planering ur en ny synvinkel. Med hjälp av CADS-programmen kan du bli insatt i planeringssystemens arbetsteknik, deras datahanteringsegenskaper o.s.v.

Vi erbjuder dig överlägsna förmåner - utan extra kostnader!

  • Programvaruhelheter som helt och hållet motsvarar företagslicenser
  • Du arbetar alltid med den senaste programversionen
    → Du kan enkelt och kostnadsfritt ladda ner programuppdateringar från vår uppdateringstjänst
  • Till ditt förfogande har du också innehållet i myCADS-nättjänsten
    → Illustrerande guidningar, videor...
  • Det finns möjlighet att lösa ut en programlicens för eget bruk efter att studierna avslutats i enlighet med CADS-prislistan

Du får använda CADS-studerandelicensen för arbeten som har att göra med studierna, inkluderande dokumentering i samband med examensarbeten (t.ex. ingenjörsarbeten). Övrig användning som inte direkt hänför sig till studierna förutsätter att en redogörelse ges till Kymdata Oy. För operativ användning debiterar vi enligt prislistan per användningsmånad, närmare överenskommelser om faktureringspraxis görs i samband med behandlingen av redogörelsen. Det är inte tillåtet att använda studerandelicensen i företagsverksamhet eller i annan operativ verksamhet utan Kymdata Oy:s tillåtelse.

Så här skaffar du studerandelicensen:

Vänligen skicka e-post till adressen sverige@cads.fi.