Muuta tietoa missä haluat

Keskitetty tiedonhallinta mahdollistaa tiedon muuttamisen missä vain haluat. Samaa suunnittelutietoa ei tarvitse enää syöttää montaa kertaa, vaan muokkaamalla sitä yhdessä paikassa tiedot päivittyvät sen kaikkiin esiintymiin.

Kuuntelemme käyttäjiämme kehittääksemme tuotteita edelleen kohti aina vain parempaa työn toimivuutta. Mielestämme sujuvuutta on se, ettei asioita tarvitse tehdä montaa kertaa.

Kun muutat CADMATIC Electricalissa suunnittelutietoa yhdessä paikassa, kaiuttuu muutos myös muokattujen objektien kaikkiin esiintymiin. Voit muuttaa suunnittelutietoa tasokuvassa, keskuskaaviossa, piirikaaviossa, keskuslayoutissa, tietokannassa, projektipuussa tai Excelissä - miten vain sinulle on kätevintä. Voit myös aloittaa suunnittelun eri paikoista ja täydentää tai muokata tietoja matkan varrella eri sovelluksissa, projektipuussa tai tietokannassa.