Mitoittavaa tietomallipohjaista suunnittelua (BIM)

CADMATIC HVAC on rakennusalalla yleistyvään tietomallipohjaiseen suunnitteluun erinomaisesti soveltuva ohjelmisto. Se tuottaa niin täydelliset 3D-mallit kuin myös perinteiset 2D-työkuvat, ilman lisätyötä. Tietokannasta generoitavat valmistajien tuotteet ovat 3D-malleja, jotka kertovat suoraan tilantarpeen. Törmäystarkastelut muiden rakenteiden ja järjestelmien kanssa hoituvat nekin vaivatta.
 

Tehokasta tuotemallipohjaista suunnittelua

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla suunnittelu pohjautuu  tuotemalleihin. Sillä tuotetaan piirustukset ja ennen kaikkea mitoitetaan käytännössä toimivat verkostot. Tuotemallipohjaisessa suunnittelussa varmistutaan laitteiden mahtuminen tiloihin ja mitoitustekninen sopivuus.

Kymmenien valmistajien todelliset tuotemallit sisältävät tiedot niin laitteiden kolmiulotteisesta grafiikasta, niiden fysiologisesta käyttäytymisestä (mitoitustiedot) kuin myös tuotteen LVI-numerot. Tekniset arvot siirtyvät tietomallin mukana, kun niitä hyödynnetään mitoituksessa. Tiedonsiirron laadun varmistaa CADMATIC HVAC -ohjelmiston saama kansainvälinen IFC 2x3 CV 2.0 -sertifiointi.
 

Sertifioitua IFC-tiedonsiirtoa

CADMATIC HVAC sisältää IFC-muotoisten tietomallien tuonti- ja vientitoiminnot (Import/Export). Export-toimintojen osalta CADMATIC HVAC on kansainvälisesti sertifioitu IFC 2x3 CV 2.0 -standardin osalta. Kahdensuuntaisten IFC-tiedonsiirto-ominaisuuksien ansiosta voit ladata CADMATIC HVAC -ohjelmistoon esimerkiksi eri toimialojen (arkkitehti, rakenne, LVI, sähkö) malleja ja luoda näin ns. yhdistelmämalleja.
 

Open BIM -logo

Vahvasti mukana tietomallisuunnittelun kehittämisessä

CADMATIC-ohjelmistojen kehittäjänä olemme vahvasti kehittämässä tietomallisuunnittelusta tehokasta ja avointa toimintamallia rakennusprojekteihin. Olemme mukana kehitystoimintaa koordinoivan buildingSMART Finlandin toiminnassa ja teemme yhteistyötä muiden ohjelmistotalojen kanssa. Esimerkkinä yhteistyöstämme on rakennesuunnittelun Tekla Structures -ohjelmisto, johon on mahdollista siirtää CADMATIC HVAC -ohjemistolla tehdyt reikävaraukset IFC-muodossa rakennesuunnittelijan kommentoitavaksi.