CADMATIC Rasta

CADS Rasta

CADMATIC Rasta mahdollistaa rasterimuotoisten kuvien käytön ja käsittelyn CAD-ohjelmistossa. Ohjelmiston avulla voit tuottaa ns. hybridikuvia, joissa yhdistyvät skannattu kuva ja CAD-ohjelmistolla tuotettu vektorikuva.
 

CADMATIC Rasta helpottaa suunnittelijan arkea:

  • Monipuoliset työkalut rasterikuvan valmisteluun ja käsittelyyn
  • Hyödynnä vanhoja paperikuvia suunnittelussa

Vanhojen paperikuvien hyödyntäminen etenkin saneerauskohdeprojekteissa nopeuttaa ja helpottaa suunnittelutyötä. CADMATIC Rasta mahdollistaa skannatun tiedoston, esim. rakennuksen arkkitehtipohjan, lataamisen CADMATIC Electrical, CADMATIC HVAC tai CADMATIC Building -ohjelmistoihin sekä sen jatkokäsittelyn.
 

•  Tuki yli 20 rasterifomaatille

CADMATIC Rasta sisältää monipuoliset tiedostotuet erilaisille rasterikuville. Se ymmärtää yli 20 rasteriformaattia mm. TIFF, BMP, CALS ja JPEG.

Lisäksi CADMATIC Rasta tukee erilaisia pakkausmuotoja. Esimerkiksi kopiopalvelussa skannautettu kuva on tallennettavissa tiedostokooltaan tiukaksi pakkaukseksi - TIFF-muodoilla mm. Pack Bits, Modified Huffmann, Group III ja IV sekä JPEG Tiff.

•  Monipuoliset kuvankäsittelytoiminnot

CADMATIC Rasta on enemmän kuin pelkkä rasterikuvien lataamisohjelma. Se sisältää monipuoliset toiminnot rasterikuvan käsittelyyn. Voit kohdistaa, kiertää ja skaalata rasterikuvaa, kun skannattu kuva halutaan määrittää todellisiin mittoihin ennen CAD-suunnittelua.

Kuva on myös siirrettävissä ja oikaistavissa. Oikaisua käytetään esimerkiksi kuvan vääristyttyä skannauksessa. Kyseinen toiminto mahdollistaa myös rasterikuvan käännön aksonometriseen asentoon.

Rasterikuvasta voidaan myös poistaa tarpeettomia osia - haluttu alue rajataan pisteillä ja pyyhitään. Peilaustoiminto mahdollistaa esim. kuultopaperin alapinnasta skannatun kuvan peilaamisen oikeanlaiseksi.