Mitoittavaa tietomallipohjaista suunnittelua (BIM)

CADS Hepac Pro on rakennusalalla yleistyvään tietomallipohjaiseen suunnitteluun erinomaisesti soveltuva ohjelmisto. Se tuottaa niin täydelliset 3D-mallit kuin myös perinteiset 2D-työkuvat, ilman lisätyötä. Tietokannasta generoitavat valmistajien tuotteet ovat 3D-malleja, jotka kertovat suoraan tilantarpeen. Törmäystarkastelut muiden rakenteiden ja järjestelmien kanssa hoituvat nekin vaivatta.

Tehokasta tuotemallipohjaista suunnittelua

CADS Hepac Prolla suunnittelu pohjautuu  tuotemalleihin. Sillä tuotetaan piirustukset ja ennen kaikkea mitoitetaan käytännössä toimivat verkostot. Tuotemallipohjaisessa suunnittelussa varmistutaan laitteiden mahtuminen tiloihin ja mitoitustekninen sopivuus.

Kymmenien valmistajien todelliset tuotemallit sisältävät tiedot niin laitteiden kolmiulotteisesta grafiikasta, niiden fysiologisesta käyttäytymisestä (mitoitustiedot) kuin myös tuotteen LVI-numerot. Tekniset arvot siirtyvät tietomallin mukana, kun niitä hyödynnetään mitoituksessa. Tiedonsiirron laadun varmistaa Hepac Pron saama kansainvälinen IFC 2x3 CV 2.0 -sertifiointi.

Sertifioitua IFC-tiedonsiirtoa

CADS Hepac sisältää IFC-muotoisten tietomallien tuonti- ja vientitoiminnot (Import/Export). Export-toimintojen osalta CADS Hepac on kansainvälisesti sertifioitu IFC 2x3 CV 2.0 -standardin osalta. Kahdensuuntaisten IFC-tiedonsiirto-ominaisuuksien ansiosta voit ladata CADS-ohjelmistoon esimerkiksi eri toimialojen (arkkitehti, rakenne, LVI, sähkö) malleja ja luoda näin ns. yhdistelmämalleja.

Open BIM -logo

Vahvasti mukana tietomallisuunnittelun kehittämisessä

CADS-ohjelmistojen kehittäjänä olemme vahvasti kehittämässä tietomallisuunnittelusta tehokasta ja avointa toimintamallia rakennusprojekteihin. Olemme mukana kehitystoimintaa koordinoivan buildingSMART Finlandin toiminnassa ja teemme yhteistyötä muiden ohjelmistotalojen kanssa. Esimerkkinä yhteistyöstämme on rakennesuunnittelun Tekla Structures -ohjelmisto, johon on mahdollista siirtää CADS Hepacilla tehdyt reikävaraukset IFC-muodossa rakennesuunnittelijan kommentoitavaksi.