Asiakaskohtainen koulutus

CADS-asiantuntijat

Asiakaskohtaisen koulutuksen sisältö voi olla valmis koulutuksemme tai se voidaan räätälöidä asiakkaan mukaisesti. Koulutuksen kesto voi vaihdella muutamasta tunnista monta päivää kestäviin koulutuskokonaisuuksiin.
 

Räätälöity koulutusApua yksilöllisiin tarpeisiin

Asiakaskohtaisesti räätälöity koulutus suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan tarpeet huomioiden. Asiantuntijamme kartoittavat kanssanne koulutustarpeet ja ehdottavat sen pohjalta teille sopivinta koulutussisältöä tai kehittämiskohteita - miten vain haluatte.

 Koulutukset kestävät muutamasta tunnista muutamiin päiviin riippuen siitä, perehdytäänkö vain johonkin tiettyyn osa-alueeseen vai opetellaanko CADS-suunnittelujärjestelmän käyttö aivan alusta alkaen.

 • Opiskelu on tehokasta, koska koulutuksissa voidaan keskittyä vain niihin asioihin, joita tarvitaan
    > Näin koulutuksen hyöty on suurin ja sen edut ovat nopeimmin siirrettävissä liiketoimintaanne.
 • Asiantuntijamme ovat paitsi CADSin käytön ammattilaisia, myös oman ammattialansa rautaisia asiantuntijoita. 
 • Räätälöity koulutus on järkevä ja taloudellinen vaihtoehto erityisesti silloin, kun koulutusta tarvitsee samasta yrityksestä useampi henkilö.
 • Asiakaskohtaiset koulutukset järjestetään yleensä asiakkaan luona.  
 • Koulutukset voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti myös ns. siirrettävän koulutusluokan avulla tai kokonaan tai osin verkkokoulutuksena.
 • Asiakaskohtaisen koulutus- tai konsultointipäivän kustannukset ovat 1430 € (alv 0% ) + kouluttajan mahdolliset matka- ja majoituskulut.
   

  Asiantuntijamme järjestävät lähes 200 asiakaskohtaista koulutus- tai konsultointitapahtumaa vuosittain.

   

  TäsmäkoulutusTäsmäkoulutusta paikallisten TE- ja ELY-keskusten kanssa

  Kun tavoite on hallita laajempia kokonaisuuksia yrityksen ja sen henkilöstön toiminnassa, täsmäkoulutus tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa niistä mielekäs ja hyödyllinen kokonaisuus. Täsmäkoulutukseen liittyy merkittävä etu kokonaiskustannusten jakamisessa työnantajan ja ELY-keskuksen kesken.

  Koulutuksen sisältö laaditaan aina yhteistyössä osallistujien kanssa vastaamaan yrityksen toimintaympäristöä ja tarpeita, joten siitä saatava hyöty on myös selkeästi osoitettavissa. Prosessi itsessään on selkeä ja kuormittaa työnantajaa hankkeen aloitusvaiheessa hyvin vähän siitä saatavaan hyötyyn nähden.

  Täsmäkoulutusta käyttäen voidaan toteuttaa niin yrityskohtaisia kuin useammalle yritykselle yhdessä suunniteltuja kokonaisuuksia. Koulutushankkeissa voidaan käyttää myös muuta erikoisosaamista, mikäli koulutuskokonaisuuteen halutaan liittää sisältöä Kymdata Oy:n ydinosaamisen ulkopuolelta.
   

  Olemme toteuttaneet useita koulutushankkeita eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten TE- ja ELY-toimistojen kanssa. Tuki on mahdollistanut yrityksen prosesseja tehostavan ja työntekijöiden osaamista lisäävän kokonaisuuden toteutuksen. Tämä on ollut asiakkaittemme mielestä erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen toteutustapa.

   

  TäsmäkoulutusKymdata Oy on hyväksytty Tekesin Innovaatiosetelihankkeeseen palveluntarjoajaksi

  Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

  Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan.

  Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

  Lisätietoa: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/
   

  Kiinnostuitko?

  Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai lähetä oheinen yhteydenottopyyntö koulutus(at)cads.fi