Valmet ja Kymdata kehittivät CADSista korkean vaatimustason tuotteen

Valmet WD-C Winder

Valmet on käyttänyt automaatiosuunnitteluun itse kehittämäänsä AXES-järjestelmää 1990-luvun alusta saakka. Vuonna 2010 nähtiin, että vanhan järjestelmän jatkojalostus ei enää ole järkevää – ohjelmisto oli tulossa elinkaarensa päähän. CADS oli Valmetille tuttu ohjelmisto jo entuudestaan, sillä sitä oli käytetty aiemmin pituusleikkureiden sähkösuunnittelutyökaluna Järvenpäässä. Kesän 2010 aikana Valmet ja Kymdata sopivat kehitysprojektista, jossa Kymdatan CADS Electric Pro -ohjelmistoon ryhdyttiin kehittämään AXES-järjestelmän ominaisuuksia. ”Halusimme tehokkaan kaupallisen sovelluksen, joka olisi riittävän helposti muokattavissa meidän tarpeisiimme”, kertoo Valmetin sähkösuunnittelun vetäjä Jukka Alatalo.

Projektin tavoitteina olivat yhtenäisyys, joustavuus ja kustannustehokkuus. ”Tavoitteissa onnistuttiin. Pystymme konvertoimaan AXES-suunnittelujärjestelmään aiemmin tehdyt projektit suoraan CADS-projekteiksi. Lisäksi merkittäviä asioita ovat CADSin käyttötuen toimivuus sekä liitettävyys muihin Valmetin järjestelmiin”, Jukka Alatalo summaa.

Kymdatan kaupallisen johtajan Jari Pynnösen mukaan Valmetin kanssa toteutetulla projektilla saavutettiin kaksi merkittävää seikkaa. ”Ensinnäkin saimme kehitettyä CADS Electricistä version, joka otettiin käyttöön aidosti globaalissa toimintaympäristössä, esimerkiksi Valmetin Suomen yksiköiden ja Kiinan yksikön yhteisprojekteissa. Toinen merkittävä asia oli, että kehitetyt ominaisuudet on pääosin sulautettu perustuotteeseen ja ne kulkevat muun sovelluskehityksen mukana, jolloin ylläpito kevenee ja ominaisuudet löytyvät perustuotteesta”, kertaa Pynnönen.

 


Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja 12 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. www.valmet.fi
 

Valmet, Jukka Alatalo
Jukka Alatalo
Manager, Project Electrical Engineering
Valmet