Pitkä kumppanuus – yhteiset visiot

tamk

Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka pyrkii antamaan opiskelijoilleen parhaat mahdolliset valmiudet muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Tätä tärkeää työtä on tuottavinta tehdä saman vision jakavan kumppanin kanssa. Työnjako on selkeä. Oppilaitoksen tehtävänä on luoda ja ylläpitää kehittyvää opiskeluympäristöä, joka tarjoaa ajantasaista tietoa, ja samalla haastaa opiskelijan ottamaan selvää yhteisen tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista. Tähän kehitystyöhön kumppani tuottaa lisäarvoa oman ydinosaamisensa kautta.

TAMK:illa on ollut käytössään CADS Electric sähköisen talotekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa jo kahden vuosikymmenen ajan. Lisäksi LVI-talotekniikan koulutuksessa käytetään CADS Hepacia. Rakennusarkkitehti- ja insinöörikoulutuksen uudeksi välineeksi on tarjolla CADS House. ”Cadin käyttöä ei voi oppia niin, että opettaja näyttää mitä tehdään. Täytyy itse tehdä, kokeilla ja suunnitella. Tärkeintä on ymmärtää, miten suunnittelutyökaluja tulisi käyttää”, kertoo koulutuspäällikkö Pirkko Harsia

Cad on työvälineenä haastava, koska paitsi ohjelmiston toiminnallisuus, myös ohjelmiston käyttöön liittyvä oheismateriaali ovat korostuneen tärkeitä. Ohjelmiston käytön opiskelussa on hyvä saada heti alkuvaiheista lähtien ohjausta oikeaan suuntaan, jotta järjestelmästä saadaan paras hyöty suunnitteluosaamisen tueksi.

”On luonnollista, että tässä yhteistyössä suunnittelujärjestelmiin liittyvää tietoa tuottaa järjestelmän toimittaja”, kertoo Kymdatan oppilaitosyhteistyöstä vastaava palvelujohtaja Timo Riisiö. ”TAMK:in kaltaiset strategiset kumppanit ovat meille erittäin tärkeitä, sillä he tuottavat tulevaisuuden tekijöitä. Samalla he auttavat meitä kehittämään paitsi ohjelmistoa, myös siihen liittyviä oheispalveluja. Osa opetuksesta pysyy jatkossakin verkossa ja myös sinne tarjoamme CADS-valmentajan palvelut kaikkien opiskelijoiden ja opettajien käyttöön.”

 


Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. Se tarjoaa opiskelupaikan noin 10 000 opiskelijalle seitsemässä eri koulutusyksikössä. www.tamk.fi
 

TAMK, Pirkko Harsia
Pirkko Harsia
Koulutuspäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu