BuildingSMART Finland

BuildingSMART Finland on suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palvelujen tuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Foorumissa ovat omistajien lisäksi mukana suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja korkeakoulut ja muut rakennusalan yritykset. Sen tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mukana olevia organisaatioita ja yrityksiä tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa.

CADMATIC EAC Oy on ollut suomalaisen cad-suunnittelun tietomallintamisen suunnannäyttäjä 2000-luvun alusta lähtien. Siksi olemme olleet mukana buildingSMART Finlandin toiminnassa ja jäsenenä jo vuosia määrittelemässä muun muassa IFC-tiedostojen automatisoituja tietosisältöjä ja niiden standardoituja ominaisuuksia.

BuildingSMART Finland
BuildingSMART Finland
CADMATIC-ohjelmistot
Tietomallintamisen edistäminen