PSK Standardisointi on toiminut 45 vuotta jäsenistönsä teollisuuslähtöisten teknisten ja hankintoihin liittyvien asioiden kehitysyksikkönä

Lähes kaikki merkittävät teollisuuden piirissä toimivat yritykset kuuluvat PSK:n jäsenistöön. Tällä hetkellä 196 jäsenyrityksen yhteinen liikevaihto on noin 60 miljardia euroa.

Standardisointityöryhmien käytössä on viime vuosina ollut lähes kahdensadan asiantuntijan osaaminen ja kokemus. Asiantuntijoiden tehtävänä on yhteisiksi koettujen ongelmien ratkaisu ja luoda toimintamenetelmiä, jotka helpottavat yritysten yhteistyötä.

PSK Standardisoinnin jäsenenä CADMATIC EAC Oy:llä on käyttöoikeus PSK-standardeihin. CADMATIC EAC Oy hyödyntää PSK:n käytännönläheisiä ja menetelmätyyppisiä standardeja tuotteissaan sekä erilaisissa asiakasratkaisuissa.


Lue lisää https://psk-standardisointi.fi
 

PSK Standardisointi
PSK Standardisointi
CADMATIC-ohjelmistot
PSK-Standardit