STUL ry

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on vuonna 1933 perustettu sähköisen talotekniikan asiantuntija. STUL valvoo jäsenistönsä etuja vaikuttamalla ja tuottamalla sähköalaan liittyvää ajankohtaista ja päivittyvää tietoa.

Viidenkymmenen työntekijänsä ja laajan yhteistyöverkostonsa kanssa liitto toimii alan parhaaksi monin eri tavoin. STUL:n toimintaa ohjaavat sen toimintaperiaatteet – säännöt, arvot, sähköturvallisuuspolitiikka, jäsenistön eettiset säännöt ja muun muassa kilpailuoikeudelliset ohjeet – sekä kullekin vuodelle määritellyt teemat ja tavoitteet.

CADMATIC EAC Oy on ollut STUL:n yhteistoimintajäsen usean vuosikymmenen ajan. Yhtiö on yhdessä STUL:n kanssa halunnut helpottaa ja tehostaa erityisesti sähköurakoitsijoiden työtä esimerkiksi sähköistä määrälaskentaa kehittämällä.

stul ry
STUL ry
CADMATIC Electrical
Sähköurakoinnin kehittäminen