THTH-yhdistyksen tavoitteena on teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan edistäminen

Tämän kehitystyön tavoitteet liittyivät teknologiakehityksen murrokseen, jossa teollisuuden suunnittelun ja käytönaikainen tieto ja informaatio on siirtynyt lähes kokonaan sähköiseen muotoon. Laitoksia rakennettaessa jokainen hankintapäätös merkitsee sitoutumista tähän informaatioon koko laitoksen tulevan elinkaaren ajaksi. Suunnittelun ja toimituksen aikana kaikki laitoksen toimintaan vaikuttavat tiedot on kerättävä ja tallennettava tietojärjestelmiin, joita käytetään seuraavien vuosien aikana.

CADMATIC EAC Oy on ollut mukana THTH:n standardointityössä sekä tietomallien ja toimintatapojen kehittämisessä yli kymmenen vuoden ajan. Työn konkreettisena tavoitteena on parantaa tiedonsiirtoa yritysten ja eri suunnittelujärjestelmien välillä.

 


Lue lisää https://www.ththry.org

 

thth
THTH-yhdistys
CADMATIC-ohjelmistot
Hajautetun tiedonhallinnan edistäminen