Uudistunut

CADS Planner House 16

Näyttäviä kuvia entistä sujuvammin

CADS Planner House 16 tuo mukanaan lukuisan määrän uusia toimintoja sekä laajennuksia aiempiin toimintoihin. Käytettävyyttä ja käyttöliittymiä on parannettu, esimerkiksi korvaamalla valikkokäyttöliittymällä toimineita toiminnallisuuksia dialogipohjaisella käyttöliittymällä.

Profiilityökalut uudistettu
Määrittele kätevästi myös omia profiileja

Teräs-, puu- ja betoniprofiilien määritys- ja käsittelytyökalut on uudistettu täydellisesti. Uudistuksen ansiosta käyttöliittymä on jatkossa aina samanlainen, riippumatta valitusta materiaalista. Kaikki aiemmin ohjelmistossa olleet profiilityypit löytyvät valikoimasta edelleen ja tämän lisäksi uudistus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden määritellä myös omia profiilejaan.

Uudistus tarjoaa entistä monipuolisemmat työkalut profiilirakenteiden määritykseen ja muokkaamiseen. Voit piirtää kaikki profiilit niin poikkileikkauksena kuin sivulta tai päältä katsottuinakin. Poikkileikkauksillekin voit määrittää pituuden, jolloin ne huomioidaan myös määräluetteloissa. Määrityslinjavalinta, korko- ja kallistustietiedot sekä muut vastaavat uudet ominaisuudet mahdollistavat profiilirakenteiden tarkastelun myös 3D:nä.


Ylä-, ala- ja välipohjat tasorakennetyökalulla

Tasorakenteiden määritystyökalu mahdollistaa laattamaisten rakenteiden määrityksen pohjakuvaan. Tasorakenne voi olla joko vaakatasossa, esimerkiksi välipohjan tapauksessa tai yhtälailla missä tahansa muussakin suunnassa, vaikkapa vinon yläpohjan tapauksessa. Tasorakenteet generoituvat leikkauksiin ja 3D:hen.
 

Nyt myös salaojasuunnitelmat helposti

CADS Planner Housen rakennetyökaluilla suunnittelet nyt myös salaojat. Uudet työkalut tarjoavat helpon tavan toteuttaa salaojasuunnitelmia. Ne mahdollistavat niin kaivojen ja putkien piirtämisen kuin monipuolisen muokkauksenkin. Toiminnot huolehtivat korkomaailmasta automaattisesti, etäisyyksien ja putkille asetettujen kaatojen avulla. Kaivojen korkomerkintäautomatiikan ansiosta korkeusasemien tai kaatojen muutokset päivittyvät automaattisesti myös korkomerkintöihin. Toiminnallisuus sisältää työkalut myös pisimmän salaojapiirin tutkimiseen sekä osoitetulta kaivolta lähtevien piirien korkomaailman päivittämiseen.

Entistä paremmat Elementti ja raudoite -toiminnot

Betonielementtitoiminnallisuuteen on lisätty mahdollisuus muokata jo määritetyn elementin kuorien ja aukkojen reunadetaljeja. Betonilaattojen luettelointiin on tehty revisiointityökalu, jonka avulla pystyt muuttamaan yksittäisen laatan tunnusta, mikäli laatta muuttuu jo tehdyn luetteloinnin jälkeen. Tämän toiminnallisuuden ansiosta muiden laattojen tunnukset säilyvät ennallaan. Vastaavasti myös betoniraudoitteiden luettelointiin on lisätty mahdollisuus säilyttää aiemmin luetteloinnissa annetut positiotiedot siinäkin tapauksessa, että luettelointi joudutaan esimerkiksi muuttuneiden tai uusien raudoitteiden vuoksi tekemään uudelleen.

Arkkitehtipuolelle paljon laajennuksia

CADS Planner Housen arkkitehtipuolen toiminnot palvelevat nyt käyttäjiä entistä monipuolisemmin. Esimerkiksi ikkunatoiminnallisuutta on laajennettu ja se pitää sisällään uusia ikkunamuotoja. Lisäksi ulkoasun mittatietojen syöttömahdollisuudet ovat entistä kattavammat. Uutta ovat myös ikkunoiden ristikko- ja ritiläasetukset, joiden avulla voit määrittää ikkunan kaikkiin aukkoihin tuuletusritilän tai ristikon haluamallasi jaolla. Ristikot näkyvät luonnollisesti sekä julkisivu- että 3D-kuvannoissa.

 


Myös 3D-generointitoimintoa on laajennettu ikkunoiden ja ovien osalta. Ikkunoille ja oville generoituvat haluttaessa myös listat ja 3D-ikkunoiden lasimäärä määräytyy todellisen ikkunalle asetetun määrän mukaisesti. Nämä muutokset tekevät 3D-mallista vielä entistäkin edustavamman, myös rakennuksen sisältä tarkasteltuna.

Tikkurilan ja Pintoksen tuotekirjastot on päivitetty

  Tikkurilan värikartat on päivitetty 2012-versioon.
  Pintoksen taivutetut PB-nostolenkit on lisätty järjestelmään ja nostolenkkien kapasiteetin laskenta on laajennettu huomioimaan Pintos Oy:n kapasiteetin laskentaohjeet.
Tilatoiminnot 16

Paljon työskentelyä helpottavia ominaisuuksia

CADS Planner Electric, CADS Planner Hepac ja CADS Planner House -ohjelmistojen tilatoiminnallisuudet ovat laajentuneet 16-versiossa.

Parannetut muokkaustyökalut

Uusi 16-versio mahdollistaa muokkauksien tekemisen yhtäaikaisesti useille tiloille. Olipa kysymys sitten rakennetiedoista tai ulkoasusta, voit muokata kaikkia kuvan tiloja yhdellä kertaa. Tämä helpottaa esimerkiksi tilojen kopiointia kerroksesta toiseen, kun voit muuttaa vaikkapa välipohjien tiedot kaikkien tilojen osalta yläpohjiksi yhdellä toiminnolla.

Tilojen numerointiin uusia vaihtoehtoja

Uudessa 16-versiossa on muutettu tilojen numerointitekniikkaa. Aiemmin tilojen numero oli aina kokonaisluku, joka toimi samalla tilan yksilöivänä tietona. Tämä kokonaisluku on tiloilla edelleen, mutta sen merkitys on jatkossa toimia nimenomaan yksilöivänä ID-numerona. Varsinaisen kuvassa ja luetteloissa näytettävän tilanumeron voit nyt määrittää kolmella eri tavalla, käyttäen ID-numeroa tilanumerona, muotoiltuna merkkijonona, joka sisältää ID-numeron halutussa kohdassa tai vapaamuotoisena tekstinä.

Runsaasti laajennuksia tilatoimintoihin

Tilatoimintojen laajennuksilla on pyritty parantamaan käytettävyyttä ja helpottaa suunnitelman oikeellisuuden havainnoimista visuaalisin keinoin.

Tilarajauksen näkyvyyteen on tehty uusi asetus, jolla käyttäjä voi määrätä ulkoseinät näkymään leveämmällä viivalla kuin väliseinät. Suunnitelmasta nähdään siis suoraan, tietoja katsomatta, että oikeat seinät on määritelty ulkoseiniksi. Vastaavasti myös tilojen 3D-kuvantoihin saadaan nyt ylä- ja alapohjat, jolloin erityyppiset (alapohja, välipohja, yläpohja) rakenteet erottuvat 3D-kuvasta eri väreillä.

 

Ikkunoiden ja ovien yläpuolelle on nyt mahdollisuus määrittää lisäikkuna, lämpöhäviölaskelmat saadaan leikepöydälle, tilojen aukkojen ilmansuunnat päivittyvät automaattisesti tilan päivityksen yhteydessä jne. Pieniä, työskentelyä helpottavia muutoksia on tehty paljon.