El- och automationsplanering för industrin

CADS Electric är en färdig helhet för industrins krävande behov.

CADS Electric lämpar sig för en bred uppsättning av el- och automationsplaneringsbehov inom industrin, såsom industriell elektrifiering, instrumentering samt planering av maskinautomation och logik.

Med CADS Electric framställer du effektivt krets- och kopplingsscheman, tabeller och kataloger, industriella stationsscheman och centrallayouter.

Styrning av apparater och maskiner

Du kan rita smart och hantera koder och kopplingsstycken projekt- och ritningsspecifikt. Projektträdet i realtid hjälper dig att hantera hänvisningar och förekomster av apparater, kablar samt kopplingar. Systemet uppdaterar både kors- och kopplingsreferenser automatiskt. Du kan även utnyttja existerande kretsscheman eller generera färdiga modellkretsscheman med hjälp av databasen eller en Excel-fil.

PLC och automationssystem

Du kan definiera strukturen för IO samt kopplingarna för kortens kanaler i databasen och utnyttja de utgångsdata som kan erhållas ur schemat. Den dubbelriktade dataöverföringen garanterar att informationen blir korrekt både i databasen och i ritningen (kretsscheman, skåplayouter, fabrikslayouter). Du kan även importera utgångsdata från en Excel-fil och framställa IO-kataloger i både en Excel- och en PDF-fil.

Instrumentering

Hantera instrumentkretsar och processdata för apparater med standardiserad tilläggsinformation. Du kan importera ingångsdata för projekt/kretsar och även överlåta motsvarande information till andra parter i projektet. Den intelligenta dataimporten säkerställer hanteringen av redigerade data. Tack vare kopplingen mellan databasen och ritningarna uppdateras scheman i realtid. Det är möjligt att generera kretsscheman med hjälp av kretsinformation i databasen eller Excel-filer.

Elskåp, centraler och kapslar

Framställ skåplayout-planer i 2D/3D. Du kan utnyttja information som skapats på andra håll i projektet (t.ex. kretsscheman) när du planerar elskåp och centraler. Du planerar och dimensionerar alltid med faktiska dimensioner och du ser det verkliga utrymmesbehovet i det slutliga genomförandet. Du kan även importera utgångsdata från en Excel-fil. I 3D kan du använda verkliga modeller eller utrymmesreservationsmodeller.

Fabrikslayouter och kanalisation

Utnyttja långt utvecklade BIM-egenskaper i din planering. Tack vare den utmärkta kompatibiliteten kan du importera planer från andra parter i projektet som kan vara till nytta för dig och utnyttja den information de innehåller, t.ex. elevationsdata. Du kan planera kabelförläggningssystem, belysning etc. i 2D/3D. Du kan överlåta din plan vidare i certifierat IFC-format (BIM).

Informationshantering

CADS Electric Pro är den enda planeringsprogramvaran för el- och automationsbranschen på marknaden där planeringsinformation från olika branscher kan hanteras centraliserat. Tack vare detta har hela planeringsteamet tillgång till samma gemensamma information. Det innebär bättre kvalitet mer kostnadseffektivt än tidigare.

Systemintegrationer

CADS Electrics öppna gränssnitt gör det möjligt att ansluta planeringssystemet som en del av andra datasystem, som t.ex. PDM-, PLM-, ERP- och produktionsstyrningssystem. Vid behov skräddarsyr vi dataöverföringen kundspecifikt för våra existerande system, så att slutresultatet lämpar sig för kundens processer. Vi har flera årtiondens projekterfarenhet av detta bl.a. i samarbete med tillverkningsindustrin.

Dokumenthantering

CADS DM ger CADS Electric utmärkta verktyg för hantering av projektets dokument. Med CADS DM kan du hantera alla olika typer av dokumentfiler och anpassa datafälten enligt dina behov - utan filbegränsningar.