Elskåp, centraler och kapslar

xx

Planera alltid med faktiska dimensioner

I CADS Electric planerar du alltid sammansättningen av kapslar, elskåp, manöverpaneler och centraler med naturliga dimensioner. Du kan framställa dokumenten i 2D/3D. På så vis säkerställer du att sammansättningen fungerar även i verkligheten.

Koder och apparatinformation

Du kan ta fram koderna och apparatinformationen i projektets databas eller importera dem utifrån t.ex. i Excel-format direkt till databasen. Du kan även etablera apparater i databasen ifall de inte tidigare etablerats i projektet. Ur projektträdet kan du placera ut apparaterna i en central eller en kapsel kodvis i monteringsmodellen. I projektträdet ser du också vilka apparater som har placerats och inte placerats ut i skåpet.

Utnyttja databasens information och egenskaper

Ifall du använder produktmodeller kan du placera apparaterna och apparatutrustningen direkt i skåplayouten, antingen som färdiga 2D/3D-modeller eller som produktmodeller angivna med storleksdata.

Du kan även göra ändringar i centrallayouten och dessa förmedlas till det övriga projektet genom den centraliserade datahanteringen. Du kan t.ex. byta apparatkod och denna förmedlas till alla de ställen i projektet där koden förekommer. Och ifall du placerar ut uttagsplintarna i skåpet reagerar numreringen av uttagsplintarna på förändringar i ritningarna. Information som finns i databasen, t.ex. apparatkoder, kan inkluderas i rapporterna och den kan även flyttas över till husets andra system, se systemintegrationer.