Fabrikslayouter och kanalisation

Tehdaslayout

Utnyttja långt utvecklade BIM-egenskaper i din planering. Tack vare den utmärkta kompatibiliteten kan du importera planer från andra parter i projektet som kan vara till nytta för dig och utnyttja den information de innehåller, t.ex. elevationsdata. Du kan planera kabelförläggningssystem, belysning etc. i 2D/3D. Du kan överlåta din plan vidare i certifierat IFC-format (BIM).

Med CADS Electric kan du rita och redigera kabelförläggningssystem i såväl 2D- som 3D-vy. Alla kabelförläggningssystem kan ritas och redigeras med ett verktyg, varvid alla val som är relaterade till kabelförläggningssystemen kan ses och redigeras på en gång. Den inbyggda kollisionsdetekteringen i realtid säkerställer att eventuella kollisioner med andra system förebyggs redan i ritningsskedet.

 

• Enkel utplacering av apparater och apparatutrustning

Du kan behändigt placera ut alla apparater och apparatutrustning direkt ur projektträdet ifall de redan etablerats i projektet. Du kan även placera ut centraler, kapslar, motorer, armaturer, kopplingar, uttag etc. i fabrikslayouten. Allt detta kan du göra antingen i 2D eller 3D.

 

• Mångsidig hantering av centraler och grupper

Du kan skapa eller redigera centraler och grupper i såväl planvyn, centralschemat, grupphanteringen som projektträdet. En redigering på ett av ställena leder till att objektets alla förekomster i projektet uppdateras.

 

• Ledningsföring och elektroteknisk beräkning 

CADS Electric Pro simulerar hela projektets ledningsföring och beräknar automatiskt gruppernas längder, kortslutningsström, effekter och spänningsfall. Alla stigarledningar och avgreningar mellan olika nivåer beaktas naturligtvis.

Programmet analyserar och granskar projektet även elektrotekniskt och meddelar användaren om kabelns längd, kortslutningsström eller spänningsfall överskrider begränsningarna. De mångsidiga funktionerna för ledningsföring och kabeldatabasen med data om tusentals kablar underlättar planeringen av ledningsföring.

 

• BIM skapas i realtid

Du kan planera i en 2D- eller 3D-vy, välj själv vilket du önskar. 3D och BIM skapas i realtid. Som företag satsar Kymdata stort på BIM. Vi fungerar aktivt bl.a. inom den internationella BuildingSmart-organisationen.

 

 

• IFC Import/Export som standard

Med CADS Electric kan du effektivt framställa en certifierad IFC-elmodell. Du kan även utnyttja andra parters datamodeller som mall för din egen planering eller för att granska en kombinationsmodell. I programvaran finns en IFC 2x3 -datamodellsimport som standard.

 

• BIM är samarbete

Med CADS Electric kan du dra nytta av andra planeringsparters IFC-modeller. CADS indikerar alltid elevationerna i andra planeringsparters 3D-modeller, så du sparar tid genom att slippa onödiga mätningar i ritningarna. Du planerar inte i blindo! De mångsidiga elevationshanterings- och bestämningsfunktionerna underlättar 3D-arbete och din elplanering.

  • Kollisionsdetektering i realtid vid ritning av kabelförläggning - Förhindra kollisioner redan i förväg!
  • Den snabbaste kollisionsdetekteringen på marknaden direkt i CADS Electric, kollisionsvillkor och toleranser som kan bestämmas av användaren.
  • BCF import/export verktyg för kommunikation/felrapportering under planeringsarbetet tillsammans med andra planeringsprogram
  • Du kan använda datamodellerna i andra program, t.ex. Solibri Model Checker, Navisworks etc.