Informationshantering

 

CADS Electric Pro är den enda planeringsprogramvaran för el- och automationsbranschen på marknaden där planeringsinformation från olika branscher kan hanteras centraliserat. Tack vare detta har hela planeringsteamet tillgång till samma gemensamma information. Det innebär bättre kvalitet mer kostnadseffektivt än tidigare.

I CADS Electric kan samma information finnas på flera olika ställen: i kretsscheman, fabrikslayouter, elskåpslayouter etc. Med hjälp av denna teknologi undviker du misstag, eftersom en ändring på ett ställe uppdateras i realtid på alla ställen i projektet där informationen förekommer. Vår åsikt är att planeraren inte ska behöva använda tid på rutinmässig uppdatering, detta är CADS Electric -planeringssystemets uppgift.

Databasens tabellformade användargränssnitt är en vy där hela projektets planeringsdata kan ses. Detta möjliggör hantering och användning av all data som skapats i projektet i en vy.

 

Projekt med en eller flera användare - det går bra!

Teamet har till sitt förfogande samma projektspecifika inställningar, produktmodellbibliotek, produktdatabaser, information om projektets apparater etc. I projektträdet har projektteamet tillgång till hela projektets planeringsdata i realtid.

     

Det trädformade Projektträd-användargränssnittet förbättrar hanteringen av planeringsdata och minskar felen. Med hjälp av projektträdsanvändargränssnittet som fungerar i realtid

  • kan du centraliserat hantera projektets planeringsdata
  • hittar du projektdata och kan följa med var data finns under projektets framskridande
  • ser du en centraliserad vy av bl.a. apparater, kablar och deras ledningar samt kopplingsdata och produktmodell för enskilda ledningar
  • kan du lägga till planeringsdata som importerats från olika applikationer till andra dokumenttyper.
  • är du alltid à jour när det gäller huruvida planeringsdata i CADS-ritningarna redan används eller ska läggas till.

 

 

Massredigeringar effektiverar arbetet

I databasen eller Excel kan du på en gång redigera bl.a. kabeltyper, koder, apparattexter. Den redigerade informationen uppdateras för alla relaterade förekomster i hela projektet. På så vis sparar du tid och arbete samt undviker fel.
 

 

CADS lämpar sig för olika planeringsprocesser

Databasen möjliggör olika typer av planeringsprocesser och hanterar projektets planeringsdata från början till slut. Du kan inleda planeringen på olika ställen och du kan komplettera eller redigera data under projektets gång i olika applikationer, i projektträdet eller i databasen.

CADS Electrics Excel-import är öppen och intelligent. Med den kan du importera extern planeringsdata och återbörda data i Excel-format. Vid återimport jämför systemet automatiskt förändrad information och informerar användaren om detta genom färgkoder.

Du kan även importera färdiga delhelheter från dina tidigare planer ur databasen samt i form av ritningar. Av dessa kan man enkelt skapa helheter för ett nytt projekt.

 

 

Tilläggsinformationen frigör databasen från begränsningar

Du kan fritt skapa nya datafält i projektdatabasen för olika delområden. Datafälten uppdateras i ritningarna med önskade attribut och de kan även utnyttjas i rapporter och i datamodeller.

I ett projekt kan man t.ex. lägga till processdata, specialinformation om apparater, serviceområden, upphandlingspaket o.dyl. information, med hjälp av vilken du kan gruppera data i databasen eller rapporterna, eller flytta över data från processen vidare till t.ex. projektledaren. Definitionerna kan göras en i taget eller med områdesbegränsning.

CADS Electrics databas möjliggör även integration med kundens övriga datasystem. Du kan t.ex. med hjälp av Excel-tabeller flytta över titeldata o.dyl. från externa system samt flytta över projektets planeringsdata till andra system (t.ex. ERP, PDM, PLM o.s.v.).

 

 

Rapporter och kataloger i enlighet med dina krav

Du kan automatiskt generera olika scheman och kataloger (bl.a. kopplingsscheman för kablar, ledningar och uttagsplintar; apparat-, kabel- och skyltlistor) ur schemaritningar eller databasen i CADS. Rapporterna kan genereras direkt i form av CADS-ritningsfiler, i Excel eller i en PDF-fil.

  • Du kan själv bestämma vilken information som finns med i den färdiga katalogen.
  • Med hjälp av rapporteringsverktyget kan du gruppera och filtrera projektdata enligt behov.
  • Skapa dina egna rapporteringsmodeller eller använd de modeller som följer med programmet.
  • Flerspråkigheten och de öppna gränssnitten möjliggör integration med flera andra datasystem, liksom även en mångsidig rapportering av planeringsdata.

CADS DM Ifall du redan använder ett CADS DM, – dokumenthanteringssystem kan du skapa och uppdatera projektrapporter med satsvisa körningar enligt tidigare angivna parametrar.

Tiedonhallinta CADS Electricissä