Instrumentering

Instrumentointi CADS Electric

CADS Electric fungerar även som ett mångsidigt planeringsverktyg för instrumentering och automation. Det innehåller en egen databasmodul för behov förknippade med planering av instrumenteringsdesign.

Med hjälp av databasens öppna gränssnitt och relationerna mellan databasen och ritningsfilerna går hanteringen av instrumentkrets- och apparatdata samt hanteringen av ändringar enkelt och effektivt. Tack vare relationerna minskar risken för fel både vid planeringsarbetet och vid ändringar. Med hjälp av obegränsade tilläggsdata kan du inom projektet hantera sådana data om processen som inte har beaktats vid standardlösningar eller som beställaren eventuellt kräver. Dessa data kan enkelt bifogas även till dokumentationen, som t.ex. scheman och kataloger.

Utvidgad hantering av krets- och apparatdata

I CADS Electrics databas kan du med hjälp av instrumenteringstilläggsdata utvidga apparat- och kretsspecifik information med process- och systemdata. Dessa data kan även överföras till scheman och rapporter.

Excel som partner till CADS Electric

Med CADS Electrics intelligenta importfunktion kan du importera kretsar och apparater i form av Excel-tabeller. På så vis kan du på några sekunder importera apparat- och processdata för hundratals kretsar till projektet. Med samma funktion kan du även överföra projektdata till en Excel-tabell, t.ex. för extern redigering. Dessa redigerade data kan sedan föras tillbaka in i CADS Electric med samma intelligenta importfunktion, varvid användaren ser vilka koder som ändrats genom färgkoder.

Generering av kretsar utgående från en databas eller Excel-tabell

Du kan definiera modellritningar för kretsar i databasen och generera scheman i enlighet med givna utgångsdata. Du kan även generera scheman direkt ur en Excel-tabell med hjälp av modellritningar.