PLC och automationssystem

PCL ja automaatiojärjestelmät

I CADS Electric Pro kan du hantera automationsprojektets IO i databasen. Du kan definiera systemets sammansättning; rack, IO-kort, plintar o.dyl., ingångs/utgångsspecifika kopplingar kan hanteras antingen i databasen varifrån data förs vidare till scheman eller tvärtom. 

Genomför planeringen i takt med projektets behov

Skapa in- och utgångar i schemat eller layoutritningen i oadresserad form, så kan du göra fältplaneringen redan innan du valt system. Oadresserade in- och utgångar får de kanaler som angetts i databasen och denna information förmedlas automatiskt till alla scheman. På så vis minskar risken för fel och du kan genomföra planeringen i takt med projektets behov.

IO överförs i Excel-format till CADS Electric

Du kan exportera IO till CADS Electric i Excel-format. På så vis överförs de bestämningar som gjorts externt enkelt och snabbt till själva planeringssystemet. Vid behov kan man även föra över önskade IO-data till en Excel-fil, varvid de behändigt kan flyttas till en extern miljö t.ex. ett automationssystem eller planering av programvara för PLC.