Systemintegrationer

Järjestelmäintegraatiot CADS Electric

CADS Electrics öppna gränssnitt gör det möjligt att ansluta planeringssystemet som en del av andra datasystem, som t.ex. PDM-, PLM-, ERP- och produktionsstyrningssystem. Vid behov skräddarsyr vi dataöverföringen kundspecifikt för våra existerande system, så att slutresultatet lämpar sig för kundens processer. Vi har flera årtiondens projekterfarenhet av detta bl.a. i samarbete med tillverkningsindustrin.

Integrationer ger kostnadseffektivitet och minskar felen

Med hjälp av systemintegrationer kan man utveckla och försnabba såväl informationsöverföringen som kundens processer. På så vis sparar man tid och risken för fel minskar. Kvaliteten på arbetet förbättras, arbetet blir mer förnuftigt och man uppnår framför allt en bättre kostnadseffektivitet.

En grundläggande lösning är att exportera och importera data mellan olika program med hjälp av Excel vilket går lätt. I detta fall kan det gälla t.ex.

  • användning av interna titlar vid planeringen och överföringen av dessa till husets andra system
  • överföring av data eller dokument till externa system, t.ex. kundens egna system
  • överföring av resultat av mängdberäkningar som underlag för en anbudskalkyl
  • etc.