Lätta arbets- och slutritningar

Työ- ja loppukuvat CADS Electric

CADS Electric innehåller omfattande symbolbibliotek och lättanvända funktioner för framställning eller planering av arbets- och slutritningar. Det finns många hjälpfunktioner för utplacering av symboler och med dessa lyckas utplaceringen av symboler enkelt och exakt.

I CADS Electric kan du som mallritningar använda förutom CAD-ritningar även inskannade bilder med faktiska dimensioner eller PDF-filer.