Mängdberäkning snabbt och exakt

Määräluettelo CADS Electric

CADMATIC Electrical innehåller mångsidiga mängdberäkningsfunktioner, som märkbart minskar antalet arbetstimmar för ditt entreprenadobjekt.

  • mängdberäkning utifrån olika ritningar ur CAD-program
  • mängdberäkning utifrån IFC-datamodeller

Med hjälp av de mångsidiga inställningarna kan du enkelt själv definiera innehållet i mängdberäkningen enligt dina behov, t.ex. enligt utrymmen, områden, IP-klasser, titlar, koder eller användarens egna attribut. Du kan generera kataloger även ur andra ritningar än CADMATIC Electrical -bilder.