Husteknisk elplanering

CADS Electric är en effektiv lösning för BIM-baserad planering av byggnadselektrifiering. CADS Electric är den mest omfattande programvaran på marknaden när det gäller planering och dokumentering av elsystem för fastigheter.

CADS Electric är en effektiv lösning för BIM-baserad planering av byggnadselektrifiering. CADS Electric är den mest omfattande programvaran på marknaden när det gäller planering och dokumentering av elsystem för fastigheter.

CADS Electric är det mest omfattande planeringssystemet på marknaden som innefattar såväl planering av el-, tele- som datasystem i antingen 2D eller 3D-format (BIM). Med CADS Electric kan du även planera eldistributionsnätverk samt system-, central- och kretsscheman. Du behöver inga andra CAD-program!
 

Effektivitet och kvalitet genom datahantering

CADS Electric är ett databasbaserat planeringsprogram som på ett utmärkt sätt möjliggör för många användare att arbeta samtidigt på samma projekt. Gemensamma planeringsdata hanteras i realtid och alla hålls uppdaterade om i vilken fas projektet befinner sig vid olika tidpunkter. Du kan utnyttja den information som ackumuleras i projektet under projektets olika faser. Med hjälp av datahanteringen kan du effektivera och försnabba planeringen samt redigeringsarbetet. Effektivitet och kvalitet.

I CADS Electric Pro kan du inleda planerandet precis där du själv önskar eller utifrån de möjligheter tillgängliga utgångsdata tillåter. Du kan inleda planeringsarbetet utifrån en planvy, ett centralschema, ett kretsschema eller en databas, beroende på vilket som passar dig bäst. Tack vare den centraliserade datahanteringen kan samma information finnas på flera ställen och de ändringar som görs på ett ställe förmedlas automatiskt till alla förekomster av de redigerade objekten i hela projektet på olika nivåer och till övriga dokument.

 

Mångsidiga rit- och redigeringsfunktioner

I CADS Electric finns mångsidiga och automatiserade rit- och redigeringsfunktioner, som effektiverar planeringen och ger användaren ett förnuftigt och motiverande verktyg.

Systemet tar automatiskt hand om många rit- och redigeringsrutiner och frigör planerarens tid till själva planeringsarbetet.


 

Elplanering i planritningar

Elplanering i planritningar och centralscheman. Hantera information om centraler och grupper samt elektrotekniska beräkningar, rita systemspecifika punkter samt ledningsföring. Hantera elevationer samt produktdata. Planera belysningen genom att utnyttja den dubbelriktade DIALux-länken. Framställ projektspecifika rapporter.

BIM och 3D

Du kan planera i 2D/3D med ett certifierat datamodellsprogram. Du kan utnyttja andra planeringsparters IFC-modeller. Säkerställ kvaliteten under planeringsarbetet med kollisionsdetekteringen i realtid. Definiera obegränsat med tilläggsinformation som du kan flytta över till projektets övriga parter med hjälp av datamodellerna.

Projektspecifik datahantering

I den mångsidiga användningsmiljön som fungerar i realtid kan du hantera projektets planeringsdata centraliserat. I CADS Electric kan samma information finnas i olika dokument. En ändring som görs på ett ställe uppdateras i realtid för alla förekomster. Du kan även effektivt redigera alla projektets planeringsdata som en massa och generera projektrapporter ur centraliserade data.

Kretsscheman

I kretsscheman kan du använda all den planeringsdata som redan uppstått i projektet eller använda planeringsdata som producerats i kretsscheman på annat håll. När du inleder planeringen av kretsscheman har du direkt till ditt förfogande alla apparater och kablar som dittills etablerats i projektet. Du kan även generera kretsscheman kretsvis ur databasen eller ur en Excel-fil.

Dokumenthantering

Med CADS DM kan du hantera projektets alla dokument. Med hjälp av programmet kan du hantera dokumentfiler av olika typer och olika format och anpassa datafälten enligt dina behov. Du kan hantera titel- och revisionsdata samt skapa önskade rättigheter för olika användare. Du kan uppdatera projektets kataloger med satsvis körning.