BIM och 3D

Med CADS Electric kan du framställa datamodeller av dina elplaner i enlighet med standarderna. Du kan även utnyttja datamodeller som andra parter i projektet har gjort som utgångspunkt för ditt eget planeringsarbete eller för att granska en kombinationsmodell. Du kan planera i en 2D- eller 3D-vy, välj själv vilket du önskar. Programmet ser till att den information som behövs skapas i datamodellen. CADS Electric är en internationell föregångare inom BIM.
 

 

IFC 2x3 certification -logo

Certifierad BIM-dataöverföring (IFC)

Med CADS Electric kan du effektivt framställa en certifierad IFC-elmodell. Programmet innehåller import- och exportfunktioner (Import/Export) för datamodeller i IFC-format. CADS Electric är internationellt IFC-certifierad för Export-funktionerna.
  

Tack vare de dubbelriktade IFC-dataöverföringsegenskaperna kan du t.ex. ladda upp datamodeller från olika sektorer (arkitekt, konstruktion, VVS, el) i CADS Electric-programmet och på så vis skapa s.k. kombinationsmodeller. Du kan även använda andra planerares modeller som mall för din egen planering och t.ex. dra nytta av kollisionsdetekteringen i realtid eller den innovativa elevationshanteringen.


 

BIM är samarbete

I CADS kan du använda dig av de andra planeringsparternas IFC-modeller och du planerar inte i blindo! CADS anger alltid elevationerna i de andra planeringsparternas 3D-modeller, så du sparar tid genom att slippa onödiga mätningar i ritningarna. Till ditt förfogande har du mångsidiga elevationshanterings- och bestämningsfunktioner som underlättar 3D-arbetet.
 

  • Kollisionsdetektering i realtid vid ritning av kabelförläggning - Förhindra kollisioner redan i förväg!
  • Den snabbaste kollisionsdetekteringen på marknaden får du direkt i CADS Electric, kollisionskriterierna och toleranserna kan bestämmas av användaren.
  • BCF import/export-verktyg för kommunikation/felrapportering under planeringsarbetet tillsammans med andra planeringsprogram
  • Import av utrymmen från arkitektmodellen eller bestämning i CADS Electric. Använd i datamodeller, rapporter och andra program (t.ex. Solibri Model Checker, Navisworks, DIALux...)

  

Produktmodellsteknologi

Hantera projektets apparater och deras 3D- eller utrymmesreservationsmodeller, grafiska symboler, produktdata, elevationer, tekniska specifikationer och övriga tilläggsdata med hjälp av den dynamiska produktmodellsteknologin.
 

De färdiga produktmodellsbiblioteken och produktdatabaserna effektiverar din planering.

Du kan använda 3D-modeller ur CADS produktbibliotek, symbolmeny eller ladda ner DWG/DXF/IFC 3D-modeller från internet. Du kan även massimportera produkt- eller teknisk data med hjälp av Excel-tabeller samt från programmet DIALux för belysningsanordningsberäkningar. Du kan enkelt reagera på byggherrens krav och definiera en obegränsad mängd tilläggsdata för produktmodellerna antingen som produktmodellsbaserad information eller som en områdesavgränsning. Informationen överförs även till BIM-modellen och rapporterna.

  

 

BuildingSmart-logoCADS Electric och BIM

Open BIM -logoSom utvecklare av CADS-programmen deltar vi aktivt i att utveckla datamodellbaserad planering till en effektiv och öppen verksamhetsmodell för projekt. Vi deltar i buildingSMART-verksamheten som koordinerar utvecklingsarbete, vi driver frågan om 3D-produktbibliotek för apparatleverantörs- och organisationssektorn inom elbranschen och samarbetar med andra mjukvaruföretag. Ett exempel på ett sådant samarbete är programmet Tekla Structures för konstruktionsplanering, till vilket det är möjligt att överföra hålmonteringar gjorda med CADS Electric i IFC-format till konstruktionsplaneraren för kommentarer. Kymdata hör till en internationell Open BIM -grupp, som har förbundit sig till att utveckla BIM-modeller utifrån principen för öppenhet.
 


Bekanta dig närmare med våra CADS Electric -videor