Elplanering i planritningar

Med CADS Electric kan du jobba med såväl stora objekt som små renoveringsobjekt effektivt och meningsfullt. Programmets mångsidiga rit- och redigeringsfunktioner samt den långt utvecklade databasbaserade arkitekturen gör planeringen tydlig och smidig.

Keskusten ja ryhmien hallintaHantering av centraler och grupper 

Skapa eller redigera centraler och grupper i planritningen, centralschemat, grupphanteringen eller projektträdet. Du behöver inte redigera data på mer än ett ställe, programmet uppdaterar alla förekomster av objektet i hela projektet. Som utgångsmaterial kan du även använda centralscheman, stigarledningsscheman eller projektdata från gamla projekt. Äkta dubbelriktning!

Med CADS Electrics Centralschema-applikation kan du framställa huvudscheman för centralerna samt tillhörande omslagsblad effektivt och felfritt. Det finns många hjälpfunktioner och ett omfattande symbolbibliotek för att fylla i och redigera centralscheman. 

ProjektträI projektträdet ser du alla projektets centraler och grupper på ett och samma ställe. Du kan lätt orientera dig och se vad som finns eller borde finnas på olika ställen. I projektträdet har dessutom de mest använda funktionerna och navigeringsverktygen lagts till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använd Excel-gränssnittet t.ex. för massredigeringar eller redigera t.ex. alla projektets centralkoder på en gång. Under grupphanteringen kan du organisera grupper enligt dina behov och kontrollera att grupperna innehåller förekomster både i centralschemat och planritningarna. Ändringarna uppdateras automatiskt i alla projektets ritningar - naturligtvis.

 

Ledningsföring och elektroteknisk beräkning

De mångsidiga ledningsföringsfunktionerna och kabeldatabaserna med information om tusentals kablar underlättar planeringen av kabelföringen. Dessa analyser är redan vardag. CADS Electric sparar tid och ger exakthet i beräkningarna!

I CADS Electric Pro kan du simulera ledningsföringen för hela projektet och automatiskt beräkna kabelgruppernas längder, kortslutningsström, effekter och spänningsfall. Programmet beaktar alla stigningar och avgreningar mellan olika nivåer.  CADS Electric analyserar och kontrollerar även planerna elektrotekniskt och meddelar användaren om kabelns längd, kortslutningsström eller spänningsfall överskrider begränsningarna. 

 

 

Kabelförläggningssystem

Du kan rita och redigera kabelförläggningssystem mångsidigt i såväl 2D- som 3D-vyn. Alla kabelförläggningssystem kan ritas och redigeras med ett verktyg, varvid alla val som är relaterade till kabelförläggningssystemen kan ses och redigeras på en gång. Den inbyggda kollisionsdetekteringen i realtid säkerställer att kollisioner med andra system förebyggs redan i ritningsskedet, varvid planeringsprocessen försnabbas och kvaliteten förbättras.

Med hjälp av de dynamiska egenskaperna kan du redigera antingen hela kabelförläggningssystemet eller dess enskilda delar och delhelheter, t.ex. kabelförläggningssystemtyp, storlek, elevation, raster och produktinformation. Du kan även använda detta för utrymmesreservationsmodeller. Du kan t.ex. i projektets inledningsfas göra utrymmesreservationer i modellen och senare ändra dem till sådana kabelförläggningssystem som du önskar.

Tack vare den innovativa elevationshanteringen får du information om de ritningar andra planerare gjort beträffande elevationer och kan använda denna då du placerar ut eller redigerar apparatutrustning, apparater eller kabelförläggningssystem i 3D-läget.

 

Planering av tele- och säkerhetssystem

Utöver omfattande symbolbibliotek kan du använda funktioner med vilka du t.ex. automatiskt kan generera identifieringskoder för apparater. Du kan även automatiskt generera t.ex. branddetektorscheman ("slingschema") utgående från planritningen. Tack vare den centraliserade datahanteringen och produktmodellsteknologin leder en redigering av koden eller symbolen i planritningen till att även apparaternas förekomster i alla systemscheman uppdateras, och även tvärtom.

För att garantera kvaliteten kan man även använda cirkel- eller radiefunktioner, som bestämmer t.ex. branddetektorernas eller IR-detektorernas detektionsområden, eller t.ex. övervakningssektorn för en övervakningskamera. 

 

DIALux-länken kopplar ihop belysningsberäkning och CADS

Med hjälp av den dubbelriktade länken mellan CADS och DIALux kan du effektivt hantera hela belysningsplaneringsprocessen.

Vi har under en lång tid velat utveckla CADS Electric till ett skrivbord för planeraren och vi strävar efter att integrera de program som är viktiga för planeraren med CADS Electric. Integrationerna försnabbar dataöverföringen och förbättrar noggrannheten hos projektets data. Med hjälp av den dubbelriktade länken mellan CADS och DIALux kan du effektivt hantera hela belysningsplaneringsprocessen. Med hjälp av CADS kan du enkelt importera de utrymmen du behöver ur arkitektens IFC-modell och lätt flytta över dem till belysningsberäkningsprogrammet DIALux. Du kan även definiera utrymmena i CADS Electric enkelt och snabbt. 

Du kan importera armaturens position och elevationer, produktinformation, tekniska specifikationer, effekter, utrymmen, 3D-utrymmesreservationsmodeller och ljusfördelningskurvor från DIALux till CADS Electric. Denna data kan även användas med programmets andra funktioner, t.ex. produktmodeller, 3D-generering, beräkning av effekter och spänningsfall och armaturkataloger.

 

Produktmodeller

Du kan dynamiskt hantera olika apparatsymboler och -modeller (2D/3D), tekniska data, produktinformation och annan tilläggsinformation i olika CADS Electric -applikationer.

Bestämningarna utnyttjas vid olika funktioner t.ex. elektrotekniska beräkningar, rapporter, 3D och BIM samt andra hjälpfunktioner. Du kan bifoga önskad tilläggsinformation till en produktmodell och denna tilläggsinformation kan bifogas till rapporter och överföras till BIM-modellen. Du kan effektivt och centraliserat byta ut en produkt, en apparat eller produktinformation i projektet med hjälp av produktmodellen. Till produktmodellen kan du även bifoga produktinformation från databasen på sähkönumero.fi eller apparattillverkarens databas. Databaserna levereras tillsammans med CADS Electric Pro.

 

Förekomsterna av produktmodeller i hela projektet och mängdinformation i realtid kan hanteras i CADS Electrics projektträd. Du kan även redigera produktmodeller via projektträdet och tack vare den centraliserade datahanteringen kan du vid behov uppdatera förekomsterna för alla apparater automatiskt.

 

Rapporter och kataloger

Du kan automatiskt generera de kataloger du behöver ur projektdatabasen, såsom armatur-, apparat-, värmeaggregat-, kabel- och mängdkataloger (stycke- och metervis).

I programmet finns färdiga mallar för standardrapporter. Du kan även själv redigera rapportmallarna eller skapa helt egna rapporter.  Du bestämmer själv vilka data du vill ha med i rapporten. Du kan lägga till obegränsat med tilläggsinformation i ditt CADS-projekt och du får automatiskt med all information även i rapporterna. Du kan även framställa grundrapporter i ritningsformat, t.ex. kabelkopplingsscheman i form av kamningar.

Skapa Excel- och PDF-rapporter enligt dina egna behov. Du kan organisera och strukturera rapporterna utgående från den information du önskar. Du kan vid behov exportera mängddata t.ex. till program för anbudskalkyler eller andra program.