Kretsscheman

Piirikaaviot

Tack vare den centraliserade datahanteringen kan du använda all den planeringsdata som redan uppstått i projektet. När du inleder planeringen av kretsscheman har du till exempel direkt till ditt förfogande alla de apparater och kablar som dittills etablerats i projektet.  Du kan även importera existerande information från Excel.

De mångsidiga rit- och redigeringsfunktionerna samt de intelligenta utplacerings- raderings- flytt- och kopieringsfunktionerna för symboler gör att planeringen av kretsscheman sker förnuftigt, felfritt och snabbt. Referenserna i realtid och hanteringen av koder underlättar planerarens vardag. Programmet ger friheter gällande olika framställningsstilar, t.ex. en- eller flerlinjeframställningar. 
 

Excel som partner till CADS Electric

Genom generering av modellkretsscheman kan du snabbt skapa CAD-ritningar t.ex. utifrån bottenritningar som kunden tillhandahållit eller från Excel-tabeller. Du kan även behändigt genomföra massredigeringar via Excel samt importera utgångsdata för hela projektets planeringsarbete från Excel till CADS samt exportera planeringsdata från CADS till Excel genom den intelligenta import/export-funktionen.

Produktmodeller och produktdatabaser

Med hjälp av produktmodellerna kan du hantera projektets apparater, deras symboler i olika applikationer, produktdata, storleksdata, tekniska data, stift, skyltar och andra tilläggsdata. Projektets produktmodeller kan användas även via projektträdet. I projektträdet hittar du enkelt alla förekomster av de produktmodeller som placerats ut i projektet samt deras mängder i realtid för hela projektet.

Utplacering av en produktmodell i projektet leder till att all tillhörande information och grafik blir tillgänglig för projektet. Produktmodellerna underlättar till exempel användning och redigering av projektets apparater, genom att byta ut produktmodellen kan du då redigera apparatrelaterad information för hela projektet. Öka hastigheten och kvaliteten vid redigering.

Rapporter och kataloger

Du kan automatiskt generera olika scheman och kataloger (bl.a. kopplingsscheman för kablar, ledningar och uttagsplintar; apparat-, kabel- och skyltlistor) ur schemaritningar eller databasen i CADS. Rapporterna kan genereras direkt i CADS-ritningsfiler, i Excel eller i en PDF-fil.

Du kan definiera vilka data som ska finnas med i den färdiga rapporten och med hjälp av rapportverktyget kan du ytterligare gruppera och filtrera produktdata enligt dina behov. Du kan skapa egna rapportmallar eller använda de som följer med programmet. Flerspråkigheten och de öppna gränssnitten möjliggör integration med flera andra datasystem, liksom även en mångsidig rapportering av planeringsdata.

Ifall du har CADS DM till ditt förfogande kan du skapa och uppdatera projektrapporter satsvis enligt tidigare angivna parametrar.