Projektspecifik datahantering

I CADS Electric kan samma information finnas på olika ställen, i planritningen, centralschemat, stigledningsschemat, kretsschemat. Med hjälp av denna teknologi undviker du fel, eftersom en ändring på ett ställe uppdateras i realtid för alla förekomster i projektet ifråga. Vår åsikt är att planeraren inte ska behöva använda tid på rutinmässig uppdatering, detta är CADS Electric -planeringssystemets uppgift. 

Databasens tabellformade användargränssnitt är en vy där hela projektets planeringsdata kan ses. Detta möjliggör hantering och användning av all data som skapats i projektet i en vy. 

 

• Projekt för en eller flera planerare – med CADS Electric är det möjligt!

Då du använder CADS Electric har hela planeringsteamet samma projektspecifika inställningar, produktmodellsbibliotek, produktdatabaser, information om projektets apparater etc. till sitt förfogande. Man kan se hela projektets planeringsdata centraliserat och i realtid i CADS Electrics Projektträd-gränssnitt.  

Det "Trädliknande" Projektträds-gränssnittet förbättrar hanteringen av planeringsdata och förbättrar kvaliteten. Med hjälp av CADS Electrics projektträdsgränssnitt som fungerar i realtid kan du centraliserat hantera projektets planeringsdata. Tack vare denna hittar du projektets planeringsdata och håller dig uppdaterad om vad som finns var när projektet framskrider.

I projektträdet ser du centraliserat allt du behöver:

Med hjälp av projektträdet kan du lägga till planeringsdata som importerats från olika applikationer till andra dokumenttyper. Tack vare detta är du alltid à jour med vad du har placerat ut i ritningarna och vad som ännu saknas.

  

 

• Effektivare arbete med massredigeringar

Redigera data på en gång antingen i databasen eller i Excel. Till exempel centralkoder, kabeltyper, och titeldata uppdateras automatiskt för alla relaterade förekomster i hela projektet. På så vis sparar du tid och arbete samt undviker fel. 

 

 

• CADS kan anpassas till olika planeringsprocesser

Eftersom CADS Electric är baserat på databaser möjliggör den planeringsprocesser av flera olika typer och du kan hantera projektets planeringsdata från början till slut. Du kan inleda planeringsarbetet på flera olika ställen och komplettera eller redigera informationen under arbetets gång i olika applikationer, i projektträdet eller i databasen. 

Med den öppna och intelligenta Excel-importen kan du importera planeringsdata utifrån samt återbörda data i Excel-format. Vid återimport jämför systemet automatiskt den information som ändrats och upplyser användaren om detta med färgkoder. 

Du kan även importera färdiga delhelheter från dina tidigare planer ur databasen samt i form av ritningar. Av dessa kan man enkelt skapa helheter för ett nytt projekt. 

 

• CADS Electric tilläggsinformation frigör från databasens begränsningar

Du kan fritt skapa nya datafält i projektdatabasen för olika delområden. Datafälten kan överföras till ritningarna med önskade attribut och de kan utnyttjas i rapporter och datamodeller.

Du kan även lägga till begränsningar för tilläggsdata i projektet, t.ex. entreprenadbegränsningsinformation, specialinformation om apparater, konstruktionsfaser, serviceområden, upphandlingspaket och övrig information med hjälp av vilken data kan grupperas i databasen eller i rapporterna, eller föra data vidare i processen t.ex. till projektledaren. Bestämningarna kan göras en och en eller med områdesbegränsning - vilket du själv önskar.