Tillverkning av elcentraler och elskåp

CADS Electric erbjuder en centraliserad lösning för CAD-behoven hos tillverkare av elcentraler och elskåp. En produkt uppfyller alla behov.

CADS Electric erbjuder en centraliserad lösning för CAD-behoven hos tillverkare av elcentraler och elskåp. En produkt uppfyller alla behov.

  • måttnoggranna centrallayout-ritningar effektivt i 2D och 3D
  • effektiva verktyg för framställning av kretsscheman
  • verktyg som utnyttjar databaser för dataöverföring mellan kretsscheman och centrallayouter
  • integrerbarhet i andra datasystem (t.ex. ERP)
  • obestridlig kompatibilitet

Planera alltid med faktiska dimensioner

I CADS Electric planerar du alltid sammansättningen av kapslar, elskåp, manöverpaneler och centraler med naturliga dimensioner. På så vis säkerställer du att sammansättningen fungerar även i verkligheten.
 

Koder och apparatinformation

Du kan ta fram koder och apparatinformation direkt ur projektets databas eller importera dem utifrån t.ex. i Excel-format direkt till databasen. Du kan även etablera apparater i databasen ifall de inte tidigare etablerats i projektet. Ur projektträdet kan du placera ut apparaterna i en central eller en kapsel kodvis i monteringsmodellen. I projektträdet ser du också vilka apparater som har placerats och inte placerats ut i skåpet.
 

Använd dig av informationen i databasen

Ifall du använder produktmodeller kan du placera apparaterna och apparatutrustningen direkt i skåplayouten, antingen som färdiga 2D/3D-modeller eller som produktmodeller angivna med storleksdata.

 

Du kan även göra ändringar i centrallayouten och dessa förmedlas till det övriga projektet genom den centraliserade datahanteringen. Du kan t.ex. byta apparatkod och denna förmedlas till alla de ställen i projektet där koden förekommer. Och ifall du placerar ut uttagsplintarna i skåpet reagerar numreringen av uttagsplintarna på förändringar i ritningarna.