CADS Rasta

CADS Rasta

CADS Rasta gör det möjligt att använda och bearbeta bilder i rasterformat inom CADS-programmet. Med programmet kan du även framställa s.k. hybridbilder, där en inskannad bild och en vektorbild skapad med CAD-program kombineras.
 

CADS Rasta underlättar planerarens vardag:

  • Mångsidiga verktyg för beredning och bearbetning av rasterbilder.
  • Du kan använda dig av gamla pappersritningar vid planeringen. 

Särskilt vid saneringsobjektsrelaterade projekt underlättar och försnabbar detta planeringsarbetet. CADS Rasta gör det möjligt att ladda upp en inskannad fil, t.ex. en arkitektmall, i CADS och sedan vidarebearbeta den där.

  • Stöder över 20 rasterformat

CADS Rasta innehåller mångsidiga filstöd för olika rasterbilder. Programmet förstår över 20 rasterformat bl.a. TIFF, BMP, CALS och JPEG.

Dessutom stöder Rasta olika komprimeringsformer. Till exempel en bild som skannats in i en kopieringstjänst kan sparas som ett till filstorleken hårt komprimerat paket - bl.a. i TIFF-formaten Pack Bits, Modified Huffmann, Group III och IV samt JPEG Tiff.

  • Mångsidiga bildbehandlingsfunktioner

CADS Rasta är mer än bara ett program för uppladdning av rasterbilder. Det innehåller mångsidiga funktioner för bearbetning av rasterbilder. Du kan justera, rotera och skala rasterbilden, då du vill bestämma den inskannade bilden enligt faktiska dimensioner innan CAD-planeringen.

Du kan även flytta och korrigera bilden. Korrigering kan användas till exempel om bilden förvrängts vid inskanningen. Denna funktion möjliggör även rotation av bilden till en axonometrisk position.

Det går även att ta bort onödiga delar av rasterbilden - det önskade området avgränsas med punkter och raderas. Speglingsfunktionen gör det möjligt att t.ex. spegelvända en bild på transparent ritpapper som skannats underifrån så att den blir rättvänd.