CADS Viewer

CADS Viewer är avsedd för visning och utskrift av CAD-ritningar. Den innehåller även grundläggande ritnings-, redigerings- och utskriftsfunktioner, vilket gör att den även lämpar sig för att öva sig på CADS-programmens grundegenskaper. I CADS Viewer finns ingen funktion för att spara arbeten.

 

Med CADS Viewer går det att:

1. Öppna DRW-, DWG- och DXF-filer - i såväl 2D som 3D

CADS Viewer är mångsidigt och kan öppna flera CAD-filer. Utöver CADS eget DRW-format kan du med Viewer-programvaran även öppna DWG- och DXF-filer. CADS Viewer kan läsa både 2D- och 3D-filer.

 

2. Öppna IFC-datamodeller

CADS Viewer stöder även datamodellbaserad planering som blir allt vanligare inom byggbranschen. Med Viewer kan du öppna IFC-modeller om uppfyller standarden IFC 2x3 CV 2.0, t.ex. arkitekt-, konstruktions-, VVS-- och elmodeller. Du kan samla flera modeller i samma ritning, varvid s.k. kombinationsmodeller uppstår.

 

3. Användning av mångsidiga utskriftsegenskaper

CADS-programmets mångsidiga utskriftsegenskaper finns till ditt förfogande även i CADS Viewer. Du kan skriva ut ritningar bl.a.

  • enligt arkformat (du ser enkelt hur mycket som får plats på pappret),
  • i bitar (då en stor ritning måste skrivas ut i flera delar på mindre ark)
  • eller som ramutskrift (genom att använda de färdiga ritningsramar som finns i ritningen).

Tack vare de behändiga utskriftsinställningarna kan du på ett mångsidigt sätt inverka på utskriftens utseende, bl.a. linjetjockleken.

 

4. Användning av färdiga plan- och utskriftsrutiner för CADS Electric- ritningar

CADS Viewer innehåller färdiga specialfunktioner för planbehandling och utskrift av ritningar som framställts med CADS Electric -programmet.

Du kan fritt röra dig mellan olika blad i de scheman som gjorts med nämnda program. Det går lätt att skriva ut olika blad i schemat ur en eller flera ritningsfiler med hjälp av en speciell funktion för detta syfte.

 

5. Övning i att använda de grundläggande egenskaperna

Du kan även använda CADS Viewer för att öva dig på grundegenskaperna i CADS-programmet. Vi vill ändå framhäva att Viewer-programmet inte innehåller funktionaliteten hos de branschspecifika CADS-programmen.

Den utmärkta och allmänt kända DWG-kompatibiliteten hos CADS säkerställer att du kan öppna DWG-filer till och med från 80-talet utan att fel uppstår!


Så skaffar du CADS Viewer

Klicka här och ladda ner CADS Viewer -programmet - kostnadsfritt!