Support

CADS support ingår i myCADS serviceavtal. CADS Support är öppen från 9:00 till 19:00

Email:

david.ringius@cadsplanner.com

Tel.

+46 8 409 10955

 

Detta  är vad du bör göra

Vänligen bekanta dig med lösningen av problemet via CADS onlinehjälp innan du kontaktar supporten. Innan du kontaktar supporten, ta reda på:

  1. versionen / revisionen av CADS-programvaran (CADS och CADS Electric) som du använder.
  2. Huruvida du använder singel eller nätverkslicens för CADS
  3. Operativsystemet på din dator samt vilken version.
  4. Den exakta ordalydelsen av eventuellt felmeddelande, vad som gjordes i samband med att felet uppstod.

E-mail support

Det är en god ide att använda e-post support, särskilt när problemet är relaterat till en ritning. Sändning av ritnings- och felbeskrivningen via e-post kommer att påskynda lösningen av problemet. E-postmeddelanden hanteras i ankomstordning. Komplettera ditt e-postmeddelande med:

  1. Namn och telefonnummer
  2. Namnet på ditt företag
  3. Hur du försökt eliminera felet.